,

Nghị quyết

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
48/NQ-HDND23-12-2015
Ngày hiệu lực: 23-12-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
43/NQ-HĐND22-12-2015
Ngày hiệu lực: 22-12-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
42/2015/NQ-HĐND22-12-2015
Ngày hiệu lực: 22-12-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
41/2015/NQ-HĐND22-12-2015
Ngày hiệu lực: 22-12-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
36a/NQ-CP14-10-2015
Ngày hiệu lực: 14-10-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
26/NQ-CP15-04-2015
Ngày hiệu lực: 15-04-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
63/NQ-CP25-08-2014
Ngày hiệu lực: 25-08-2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
30/NQ-HĐND12-12-2013
Ngày hiệu lực: 12-12-2013
Trạng thái: Còn hiệu lực
18/NQ-HĐND18-07-2013
Ngày hiệu lực: 18-07-2013
Trạng thái: Còn hiệu lực
16/NQ-HĐND18-07-2013
Ngày hiệu lực: 18-07-2013
Trạng thái: Còn hiệu lực
44/2013/QH1311-06-2013
Ngày hiệu lực: 11-06-2013
Trạng thái: Còn hiệu lực
20/NQ-HĐND13-12-2012
Ngày hiệu lực: 13-12-2012
Trạng thái: Còn hiệu lực
18/NQ-HĐND13-12-2012
Ngày hiệu lực: 13-12-2012
Trạng thái: Còn hiệu lực
12/2012/NQ-HĐND12-12-2012
Ngày hiệu lực: 12-12-2012
Trạng thái: Còn hiệu lực
22/2010/NQ-HĐND27-12-2010
Ngày hiệu lực: 27-12-2010
Trạng thái: Còn hiệu lực