,

Luật - Pháp lệnh

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
24/2018/QH1412-06-2018
Ngày hiệu lực: 12-06-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
25/2018/QH1412-06-2018
Ngày hiệu lực: 12-06-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
23/2018/QH1412-06-2018
Ngày hiệu lực: 12-06-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
25/2018/QH1412-06-2018
Ngày hiệu lực: 12-07-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
18/2017/QH1421-11-2017
Ngày hiệu lực: 01-01-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
16/2017/QH1415-11-2017
Ngày hiệu lực: 15-11-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
08/2017/QH1419-06-2017
Ngày hiệu lực: 19-06-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
08/2017/QH1419-06-2017
Ngày hiệu lực: 19-06-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
104/2016/QH1306-04-2016
Ngày hiệu lực: 06-04-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
104/2016/QH1306-04-2016
Ngày hiệu lực: 06-04-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
100/2015/QH1327-11-2015
Ngày hiệu lực: 27-11-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
86/2015/QH1319-11-2015
Ngày hiệu lực: 19-11-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
85/2015/QH1325-06-2015
Ngày hiệu lực: 01-09-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
10/2012/QH1318-06-2012
Ngày hiệu lực: 01-05-2013
Trạng thái: Còn hiệu lực
55/2010/QH1217-06-2010
Ngày hiệu lực: 17-06-2010
Trạng thái: Còn hiệu lực