Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
33/2019/QĐ-UBND25-11-2019
Ngày hiệu lực: 05-12-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
49/2019/QH1422-11-2019
Ngày hiệu lực: 01-07-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
48/2019/QH1422-11-2019
Ngày hiệu lực: 01-07-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
45/2019/QH1420-11-2019
Ngày hiệu lực: 01-01-2021
Trạng thái: Còn hiệu lực
04/2019/NQ-HĐND01-08-2019
Ngày hiệu lực: 15-08-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
03/2019/NQ-HDND01-08-2019
Ngày hiệu lực: 15-08-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
07/CT-BYT29-07-2019
Ngày hiệu lực: 29-07-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
55/2019/NĐ-CP24-06-2019
Ngày hiệu lực: 16-08-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
44/2019/QH1414-06-2019
Ngày hiệu lực: 01-01-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
64/KH-UBND27-05-2019
Ngày hiệu lực: 27-05-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
51/BC-UBND06-05-2019
Ngày hiệu lực: 06-05-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
406/QĐ-UBND03-05-2019
Ngày hiệu lực: 03-05-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
277-KH/TU19-04-2019
Ngày hiệu lực: 19-04-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
106/QĐ-UBND11-04-2019
Ngày hiệu lực: 11-04-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
34/KH-UBND27-03-2019
Ngày hiệu lực: 27-03-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực