,

Quốc hội

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
58/2018/QH1412-06-2018
Ngày hiệu lực: 12-06-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
59/2018/QH1412-06-2018
Ngày hiệu lực: 12-06-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
24/2018/QH1412-06-2018
Ngày hiệu lực: 12-06-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
25/2018/QH1412-06-2018
Ngày hiệu lực: 12-06-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
23/2018/QH1412-06-2018
Ngày hiệu lực: 12-06-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
25/2018/QH1412-06-2018
Ngày hiệu lực: 12-07-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
57/2018/QH1408-06-2018
Ngày hiệu lực: 08-06-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
45/2018/TT-BTC07-05-2018
Ngày hiệu lực: 07-05-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
18/2017/QH1421-11-2017
Ngày hiệu lực: 01-01-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
16/2017/QH1415-11-2017
Ngày hiệu lực: 15-11-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
08/2017/QH1419-06-2017
Ngày hiệu lực: 19-06-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
08/2017/QH1419-06-2017
Ngày hiệu lực: 19-06-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
455/QĐ-UBND09-05-2017
Ngày hiệu lực: 09-05-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
05/2017/QĐ-UBND25-04-2017
Ngày hiệu lực: 25-04-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
115/QĐ-UBND14-04-2017
Ngày hiệu lực: 14-04-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực