,

Văn bản Chỉ đạo điều hành

211. Văn bản số 1241/SNN-TLngày 20/8/2020 Về việc phòng, chống ngập lụt, úng cục bộ và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng ảnh hưởng của Cơn bão số 4
212. Công điện của Tổng cục PCTT về việc Chủ động phòng, chống ngập lụt, úng cục bộ và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng ảnh hưởng của Cơn bão số 4 ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ
213. Công văn số 1427/CĐ-TCTL-QLCT ngày 03/8/2020 về việc Công điện về việc phòng, chống ngập lụt, úng cục bộ và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi khu vực Bắc Bộ do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới
214. Văn bản số 110/SNN-KL ngày 29/7/2020 Về việc tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, quản lý đối với diện tích rừng trồng
215. Công văn số 1139/SNN-TS ngày 03/8/2020 V/v chủ động ứng phó mưa, bão trong nuôi trồng thủy sản và phát triển thủy sản bền vững
216. Công văn số 30 /PCTT ngày 31/7/2020 về việc Chủ động, sẵn sàng ứng phó mưa lũ, ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới
217. Văn bản số 2303/UND-KGVX ngày 29/7/2020 V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19
218. Thông báo số 219/TB-VPCP ngày 30/6/2020 của Văn phòng CHính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
219. Văn bản số 2111/UBND-KGVX ngày 13/07/2020 V/v tiếp tục thực hiện chiến lược phòng, chống dịch COVID-19
220. Văn bản số 1005/SNN-VP ngày 08/7/20202 V/v chấn chỉnh thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính
221. Văn bản số 1081/SNN-TTBVTV ngày 22/7/2020 V/v cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật và buôn bán phân bón  
222. Văn bản số 1053/SNN-TS ngày 16/7/2020 V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản
223. Văn bản số 1017/SNN-KH ngày 10/7/2020 về việc xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2021- 2030
224. Kế hoạch thực hiện việc đột phá, đổi mới năm 2020 và giai đoạn 2020-2025 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
225. Thông tin dự báo khí tượng thủy văn và khuyến cáo mùa vụ trồng rừng quý iii năm 2020