,

Văn bản Chỉ đạo điều hành

211. Công văn số 788/BVTV-TV ngày 23/4/2021 của Cục Bảo vệ thực vật về việc ban hành QTKT phòng, chống một số bệnh hại trên cây có múi
212. Công điện 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid_19
213. Văn bản số 703/SNN-TL ngày 25/4/2021 về việc chủ động ứng phó với dông, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất
214. Văn bản số 2271/BNN-TY ngày 19/4/2021 về việc Tập trung nguồn lực kiểm soát dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò
215. Văn bản số 644/SNN-TTBVTV ngày 19/4/2020 V/v tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn việc đánh bắt giun bằng kích điện trên địa bàn tỉnh
216. Văn bản số 72/TTBVTV-BVTV ngày 12/4/2021 về việc Hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh trên cây chuối
217. Văn bản số 942/UBND-NLN ngày 09/04/2021 về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ năm 2021
218. Văn bản số 398/TCLN-PTR ngày 06/4/2021 của Tổng cục Lâm nghiệp về Thông tin dự báo KTTV và khuyến cáo mùa vụ trồng rừng quý II/2021
219. Văn bản số 64/TTBVTV-BVTV ngày 05/4/2021 về việc hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh trên cây ăn quả có múi
220. Văn bản số 834/UBND-NLN ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường
221. Văn bản số 408/SNN-KL ngày 17/3/2021 về việc tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp và thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2021
222. Chỉ thị 1161/CT-BNN-TL ngày 22/3/2021 Về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021
223. Hướng dẫn công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh
224. Văn bản số 51/TTBVTV- BVTV ngày 19/3/2021 V/v hướng dẫn phòng, chống bệnh đạo ôn lá, chuột hại trên cây lúa vụ Xuân năm 2021
225. Văn bản số 367/SNN-TTr ngày 16/3/2021 V/v tăng cường thực hiện văn hóa công vụ