196. Văn bản số 501/SNN-VP ngày 08/4/2020 về việc ban hành Danh mục văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy
197. Văn bản số 516/SNN-TS ngày 10/4/2020 về việc chủ động phòng chống bệnh Thuỷ sản
198. V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
199. Văn bản số 507/SNN-TTBVTV ngày 09/4/2020 V/v phòng chống sinh vật gây hại vụ xuân năm 2020
200. Văn bản số 942/UBND-KGVX ngày 04/4/2020 V/v thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về phòng, chống dịch COVID-19  
201. Văn bản số 478/SNN-KH ngày 03/4/2020 V/v thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện ứng phó với dịch Covid-19
202. Văn bản số 453/SNN-TL ngày 31/3/2020 Về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, dông lốc, sét kèm mưa đá
203. Văn bản số 420/SNN-TL ngày 26/3/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch PCTT giai đoạn 2016-2020 và tham gia ý kiến vào mẫu hướng dẫn xây dựng Kế hoạch PCTT cấp tỉnh
204. V/v thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
205. Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
206. Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
207. Kế hoạch phát động đoàn dân tham gia phòng, chống dịch
208. Công văn số 285/SNN-VP về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19
209. Văn bản số 209/SNN-VP về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
210. Văn bản số 171/SNN-TTBVTV ngày 18/02/2019 về việc thực hiện một số giải pháp khắc phục thiệt hại cam rụng do thời tiết gây ra