NỘI DUNG TTHC

  • Số hồ sơ:QLXDCT-01

  • Cơ quan thống kê:

    Sở Nông nghiệp và PTNT

  • Tên thủ tục hành chính:

    ​Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh

​Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh

Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Người yêu cầu thẩm định nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Xây dựng (Địa chỉ: Số 429, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang), Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: Thời gian thẩm định được tính từ ngày cơ quan, tổ chức thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ, như sau: Đối với thẩm định dự án/dự án điều chỉnh: + Không quá 30 ngày đối với dự án nhóm B; + Không quá 20 ngày đối với dự án nhóm C. Đối với thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh: + Không quá 20 ngày đối với dự án nhóm B; + Không quá 15 ngày đối với dự án nhóm C. ( Theo kế hoạch 730/KH-SNN trên thực tế hiện tại thời gian thực hiện được cắt giảm 30% so với quy định)
Đối tượng thực hiện: Chủ đầu tư
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Theo quy định của Bộ Tài chính. "
Kết quả của việc thực hiện TTHC: Kết quả thẩm định dự án, dự án điều chỉnh
Số lượt truy cập: 419180- Đang online : 4576