NỘI DUNG TTHC

  • Số hồ sơ:PTNT-02

  • Cơ quan thống kê:

    Chi cục Phát triển nông thôn

  • Tên thủ tục hành chính:

    Thủ tục công nhận làng nghề

Thủ tục công nhận làng nghề

Lĩnh vực: Phát triển nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc qua đường bưu điện địa chỉ: Số 108 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Thời hạn giải quyết: Thời gian xét công nhận do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định
Đối tượng thực hiện: Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Chưa quy định "
Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận, Quyết định hành chính
Số lượt truy cập: 419183- Đang online : 4579