NỘI DUNG TTHC

  • Số hồ sơ:PTNT-01

  • Cơ quan thống kê:

    Chi cục Phát triển nông thôn

  • Tên thủ tục hành chính:

    Đăng ký kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu

Đăng ký kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu

Lĩnh vực: Phát triển nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc qua đường bưu điện địa chỉ: Số 108 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Thời hạn giải quyết: - Thời hạn kiểm tra và trả lời về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ: 01 (một) ngày làm việc. - Thời hạn giải quyết sau khi hồ sơ đầy đủ: 02 (hai) ngày làm việc. - Thời hạn bổ sung hồ sơ: 10 (mười) ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhập khẩu muối.
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Chưa quy định "
Kết quả của việc thực hiện TTHC: - Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu. Thời hạn hiệu lực của kết quả: không
Số lượt truy cập: 419192- Đang online : 4588