Phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa xuân 2017

​Hiện nay trên địa bàn tỉnh lúa xuân đang giai đoạn hồi xanh đến đẻ nhánh rộ; bệnh đạo ôn lá đã phát sinh và gây hại rải rác trên một số giống nhiễm ...