Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT trong việc tham mưu đẩy mạnh các phong trào thi đua và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao

Để chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động ngày một tốt hơn, trong những năm qua, xuất phát từ nguyện vọng, nhu cầu thực tế của cán bộ, CNVCLĐ ngành Nông nghiệp và PTNT, BCH Công đoàn Ngành luôn đổi mới, nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, đã thu được những kết quả đáng khích lệ.

Tổng kết mô hình giống lúa mới Thiên ưu 8

Để đánh giá, lựa chọn giống lúa mới có ưu thế về năng suất, chất lượng, bổ sung vào cơ cấu giống lúa của tỉnh. Vụ xuân năm 2015, Trung tâm Khuyến ...

Quản lý cỏ dại

Cỏ dại hại lúa là một trong những vấn đề lo âu trong SX lúa. Đây là đối tượng dịch hại quan trọng mà nông dân cần quan tâm ngay từ đầu vụ.

Hàm Yên tập trung trồng cây vụ đông

TQĐT - Trên các cánh đồng của huyện Hàm Yên, bà con nông dân đang khẩn trương huy động nhân lực, máy móc thu hoạch vụ mùa, tập trung sản xuất vụ ...