,

Tin tức

Na Hang: Chuẩn bị trồng rừng vụ xuân

Năm 2020, huyện Na Hang có kế hoạch trồng mới 550 ha rừng, trong đó trồng cây tập trung 500 ha, trồng cây phân tán 50 ha. Để đảm bảo công tác trồng rừng đạt đúng kế hoạch đề ra, huyện Na Hang đã chỉ đạo phòng NN&PTNT, các xã, thị trấn tích cực phát dọn thực bì, chuẩn bị cây giống, phân bón, hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng, chăm sóc… phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao.

Mở rộng diện tích rừng gỗ lớn

Trồng, chuyển hóa từ rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn của các tổ chức, cá nhân làm rừng ở nhiều địa phương trong tỉnh đã đạt được mục tiêu tăng hiệu quả kinh ...