Hội nghị tập huấn triển khai và hướng dẫn về công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

Thực hiện chương trình công tác năm 2018. Từ ngày 11/7 đến ngày 27/7/2018, tại Nhà Văn hóa Liên đoàn lao động tỉnh, Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang phối hợp với Chi cục Thủy lợi tổ chức 03 hội nghị tập huấn về công tác quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.