Diệt chuột bảo vệ sản xuất

Những năm gần đây, chuột hại có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất nông nghiệp và đời sống dân cư. Khả năng sinh sản của chuột nhanh, khoảng cách giữa các vụ rút ngắn, cây trồng đa dạng, xen canh, gối vụ… là điều kiện thuận lợi cho chuột sinh sống, phát triển và bùng phát về số lượng.

Diệt chuột bảo vệ sản xuất

Những năm gần đây, chuột hại có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất nông nghiệp và đời sống dân cư. Khả năng sinh sản của chuột ...

Sẵn sàng các phương án ứng phó thiên tai

Ngay từ khi chưa bắt đầu mùa mưa bão, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, gây thiệt hại về người và của. Các cơ quan, ...

Trên 154.000 ha rừng có nguy cơ xảy ra cháy cao

Trước tình hình nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy rừng cao, để chủ động phòng chống cháy rừng UBND tỉnh yêu cầu đơn vị chức năng và địa phương tổ chức ...