,

Tin tức

Bước phát triển đột phá - Bài 2: Sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng nhãn hiệu sản phẩm

Ánh sáng từ các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã soi đường giúp các huyện, thành phố khai thác tiềm năng, tập trung phát triển sản xuất sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, hình thành những vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn với nhiều sản phẩm chủ lực, có vị trí vững chắc trên thị trường tiêu thụ trong nước.

Đặc sản cá chiên

Cá chiên sông Lô, Gâm từng được mệnh danh “ngũ quý hà thủy”, một trong 5 loại cá tiến vua hiếm có khó tìm cùng với các loại cá: dầm xanh, anh vũ, cá ...

Kết nối tiêu thụ thủy sản

Với lợi thế về diện tích mặt nước, nguồn nước sạch… đã giúp ngành thủy sản phát triển nhanh và mạnh trong những năm gần đây. Diện tích nuôi trồng mở ...