,

Tin tức

Chiêm Hóa phát triển giống vịt bầu bản địa

Vịt bầu là đặc sản của huyện Chiêm Hóa, mình bầu, chân ngắn, cổ ngắn và to, màu lông giống chim sẻ, quanh cổ có viền khoang trắng, thịt thơm ngon. Chính nhờ những ưu điểm đó, vịt bầu Chiêm Hóa đã trở thành món ăn đặc trưng và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân địa phương.

Kiên quyết không để dịch chồng dịch

Bệnh cúm lợn đang phát sinh lan rộng ở một số nước. Tại Trung Quốc cũng đã phát hiện bệnh, gây thiệt hại nặng. Hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ bệnh ...