Hàm Yên phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững

Ngày 18-10, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Hàm Yên về việc triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP

Xác định Chương trình mỗi xã một sản phẩm là hướng đi bền vững nhằm nâng cao giá trị sản xuất cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thời ...