Lễ xuống mía ép vụ sản xuất 2021-2022

Ngày 22-12, tại Nhà máy đường Tuyên Quang, xã Bình Xa (Hàm Yên), Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương tổ chức Lễ xuống mía ép vụ sản xuất 2021-2022. ...

549 hồ, ao không được san, lấp

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 768/QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bố danh mục hồ, ao không được san lấp.