Đơn vị bầu cử số 8 (HĐND tỉnh)

1. Bà Lý Thu Hương
Kỹ thuật viên xét nghiệm, Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn

Nếu tôi vinh dự trúng cử nhiệm kỳ này, tôi sẽ luôn nỗ lực học tập, trau dồi kiến thức để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời, bố trí thời gian, công việc để đảm bảo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân; giám sát việc thực hiện trả lời ý kiến cử tri của các cơ quan chuyên môn. Cùng với đó, tích cực nghiên cứu, tìm hiểu thông tin, chủ động trao đổi với cử tri về chính sách, pháp luật, nghị quyết mới của Đảng, Nhà nước và địa phương, nhất là chính sách BHYT, BHXH, cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Nhằm kịp thời nắm bắt và tham gia giám sát người dân được cấp thẻ BHYT đúng theo chính sách, kịp thời, đảm bảo quyền lợi được khám chữa bệnh bảo hiểm của người dân khi có nhu cầu. 

Với vai trò là đại biểu trẻ, tôi sẽ đề xuất xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh để thực hiện gặp gỡ, trao đổi với cử tri trẻ là đoàn viên thanh thiếu niên thông qua việc kết nối với các cơ sở Đoàn, trước nhất là tại cụm xã đơn vị bầu cử của mình. Từ đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thế hệ trẻ, để đề đạt tới các cấp có thẩm quyền, nhất là về vấn đề định hướng nghề nghiệp, đào tạo việc làm. 

2. Ông Vũ Quang Thắng
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ

Ý thức được vai trò, nhiệm vụ của mình, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ thực hiện chương trình hành động như sau: Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tham gia đầy đủ các kỳ họp của HĐND tỉnh, thực hiện tốt chương trình tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của HĐND tỉnh. Đồng thời, nêu cao vai trò là người đại diện của nhân dân, các ý kiến đề xuất và kiến nghị với HĐND tỉnh đảm bảo có tính chiến lược mang lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Là ứng cử viên trong ngành Nội vụ tỉnh, trước hết tôi xác định phải thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, không ngừng rèn luyện, học hỏi nâng cao trình độ mọi mặt. Đặc biệt, tập trung tham mưu, đề xuất chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là triển khai Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang; tham mưu sắp xếp lại tổ chức bộ máy cơ quan, đơn vị theo quy định. Cùng với đó, tăng cường giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

3. Ông Nguyễn Văn Việt
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nhiệm kỳ qua, được tỉnh giao nhiệm vụ là lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu cho tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT, tôi đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hoàn thành vượt mức các mục tiêu tăng trưởng kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI đề ra.

Nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ tiếp tục tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp toàn thể của HĐND, tổ đại biểu HĐND. Đồng thời, liên hệ chặt chẽ, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND tỉnh, các cơ quan, tổ chức hữu quan. Dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri ở nơi ứng cử theo chương trình tiếp xúc cử tri của Thường trực HĐND, Tổ đại biểu HĐND. Ngoài ra, cố gắng tiếp xúc cử tri ở nơi cư trú, nơi làm việc; tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực, đối tượng, địa bàn mà đại biểu quan tâm. Nếu được đông đảo cử tri ủng hộ, bỏ phiếu bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ này sẽ tạo điều kiện cho tôi thực hiện tốt hơn và chất lượng hơn các nội dung đề ra đối với ngành nông nghiệp của tỉnh nhà, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

4. Bà Phạm Thị Minh Xuân
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ có điều kiện thuận lợi hơn trong việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình, nhất là đề xuất, kiến nghị những vấn đề, lĩnh vực mà cử tri quan tâm.

Một là, phát huy kinh nghiệm 03 khóa là đại biểu HĐND để cùng với các vị đại biểu HĐND tỉnh bám sát 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 15 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra. Từ đó, ban hành nghị quyết với các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; góp phần xây dựng tỉnh Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc. 

Hai là, thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh về việc chấp hành hiến pháp và thực thi pháp luật cũng như nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành. 

Ba là, tổ chức hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư của công dân, tiếp thu đầy đủ ý kiến của nhân dân để chuyển tải tới các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời, thỏa đáng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri. 

Bốn là, bồi dưỡng và xây dựng để các đại biểu HĐND tỉnh “Trí tuệ trong quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; sắc sảo, khách quan trong hoạt động giám sát; bản lĩnh trong hoạt động giải trình, chất vấn và sâu sát trong thực tiễn, gắn bó mật thiết với nhân dân”. 

Năm là, không ngừng rèn luyện nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, tích cực học tập nâng cao trình độ, tận tâm, tận lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng mong mỏi và nguyện vọng của cử tri. 

5. Bà Phúc Thị Xuyên
Phó Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Nếu vinh dự được bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, tôi quan tâm và nguyện sẽ thực hiện những vấn đề sau: Trước hết, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật. Tôi sẽ thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri; thường xuyên tiếp xúc tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phản ánh trung thực, đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri với lãnh đạo tỉnh, HĐND, UBND và các cơ quan hữu quan. Tôi sẽ tham gia với Thường trực và các Ban của HĐND giám sát, chất vấn việc thực thi pháp luật, các hoạt động của cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, xã hội, phổ biến các kết quả kỳ họp, Nghị quyết của HĐND, vận động và cùng với nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết đó. 

Hiện tôi đang công tác tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan tham mưu giúp việc cho UBND tỉnh các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch, trong đó lĩnh vực du lịch là một trong 3 khâu đột phá của tỉnh. Tôi cũng sẽ tham mưu tiếp tục nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tham gia bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em, thực hiện bình đẳng giới, phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình.

6. Bà Trần Thị Ngọc Yên
Giáo viên Trường Mầm non xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, bản thân tôi thấy cần: Tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND, vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Đồng thời, tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND tỉnh, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. 

Tôi cũng sẽ tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm. Là đại biểu HĐND khi phát hiện công dân, cán bộ có hành vi vi phạm pháp luật, tôi sẽ yêu cầu cơ quan, tổ chức và chính quyền địa phương có biện pháp kịp thời xử lý để chấm dứt các hành vi vi phạm pháp luật, nhằm giữ vững kỷ cương kỷ luật, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

7. Bà Nguyễn Thị Hải Yến
Phó Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Phổi tỉnh Tuyên Quang

Được sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri, nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đây là một môi trường tốt để tôi có điều kiện phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành hơn nữa. Bởi vậy, trước hết bản thân tôi phải tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp, các hoạt động của Tổ đại biểu HĐND; thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc về nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND. Đồng thời, nghiên cứu, nắm chắc tình hình địa phương, những vấn đề đang đặt ra ảnh hưởng tới cuộc sống của nhân dân trên địa bàn để tham mưu đúng, trúng, phù hợp với thực tiễn. 

Cùng với đó là tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri nơi ứng cử theo kế hoạch. Ngoài ra, sắp xếp thời gian để đi tiếp xúc cử tri nơi cư trú, cũng như tại cơ quan, đơn vị đang công tác để nắm chắc, hiểu rõ tâm tư, tình cảm và ý chí nguyện vọng của cử tri. Là một bác sỹ, tôi sẽ luôn thực hiện khám, chẩn đoán và điều trị bệnh cho nhân dân theo chuẩn mực “Lương y phải như từ mẫu”. Bên cạnh đó, khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân sẽ nghiên cứu kịp thời chuyển đến người có trách nhiệm, thẩm quyền, đôn đốc theo dõi và giám sát việc giải quyết.   

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục