Đơn vị bầu cử số 5 (HĐND tỉnh)

1. Bà Lê Thị Kim Dung
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi luôn phấn đấu thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng nhân dân, xứng đáng với niềm tin yêu của cử tri. Tôi sẽ tiếp tục đề xuất để HĐND tỉnh bàn và quyết định những cơ chế, chính sách liên quan đến sản xuất và đời sống của nhân dân, nhất là những nội dung liên quan đến đời sống của nhân dân khu vực nông thôn như: Vấn đề phát triển nông nghiệp hàng hóa; đào tạo, giải quyết việc làm cho người lao động; chính sách ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng cho các xã khó khăn; đặc biệt là việc hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

Cùng với đó, thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân; trọng dân, vì dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân để cùng với tập thể cấp ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh kịp thời điều chỉnh, bổ sung các chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo; giải quyết những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân, những vấn đề dư luận quan tâm. Thường xuyên nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và người lao động trong các doanh nghiệp; kịp thời có biện pháp hỗ trợ các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

2. Bà Hoàng Thị Thu Hiền
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

Qua nghiên cứu tình hình phát triển kinh tế - xã hội các địa phương, tôi nhận thấy cần có những chế độ, chính sách phù hợp, đúng đắn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, không chỉ phát triển sản xuất mà trong các lĩnh vực: Giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội cũng cần được quan tâm nhiều hơn nữa. Vì vậy, nếu được tín nhiệm, trở thành đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tư cách của một người đang trực tiếp công tác trong ngành giáo dục, tôi sẽ phát huy hết khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Đồng thời, lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề xuất đối với các cấp chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân mong đợi trong lĩnh vực giáo dục. Cùng với đó, không ngừng tu dưỡng đạo đức của bản thân, gương mẫu, tận tụy trong công việc, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như tích cực rèn luyện các kỹ năng của người đại biểu HĐND…

3. Ông Nguyễn Vũ Linh 
Giám đốc Công ty TNHH Chính Hòa

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm để tôi có thể trở thành người đại biểu của nhân dân, tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy hết khả năng chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm công tác của mình tham gia các quyết sách của tỉnh về các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội.

Với vai trò là đại diện cho lực lượng doanh nhân, thanh niên làm kinh tế, tôi hết sức quan tâm và trăn trở về vấn đề nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên. Để thực hiện được những vấn đề quan tâm trên, tôi sẽ tích cực đề xuất những cơ chế của tỉnh để giải quyết việc làm cho thanh niên, tạo nguồn vốn cho thanh niên vay phát triển kinh tế, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp năng động, sáng tạo; tăng cường công tác dạy nghề, đặc biệt là đối với thanh niên dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; chính sách hỗ trợ thanh niên yếu thế có cơ hội hòa nhập cộng đồng và phát triển bình đẳng. Đặc biệt, với vai trò là lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ, Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh, tôi tạo mọi điều kiện thuận lợi là cầu nối tiêu thụ sản phẩm cho nhân dân.

4. Bà Nông Thị Hồng Nhung
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hàm Yên

Là người con của quê hương, tôi muốn được cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp chung của địa phương, cùng nhân dân các dân tộc huyện Hàm Yên thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới.

Nếu được cử tri tín nhiệm, với cương vị công tác tại Ban Tuyên giáo Huyện ủy, tôi sẽ tham mưu thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, đổi mới công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện và địa phương để cử tri nâng cao nhận thức, đồng thuận, quyết tâm thực hiện. Bên cạnh đó, đề xuất, hỗ trợ địa phương các giải pháp về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và có những đề xuất, kiến nghị trong phạm vi thẩm quyền và quan tâm giám sát việc thực hiện các nội dung công việc liên quan.

Với mong muốn cống hiến cho quê hương mình, do vậy dù trúng hay không trúng cử đại biểu HĐND tỉnh thì bản thân tôi xác định luôn nỗ lực, cố gắng hết sức mình để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao...

5. Ông Mai Quang Thắng
Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh

Hiện nay, tôi đang công tác tại Trường Chính trị tỉnh, là đơn vị đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ cấp tỉnh đến cấp xã về lý luận chính trị, quản lý nhà nước và tham gia tổng kết thực tiễn ở cơ sở. Với kinh nghiệm của mình và nếu được cử tri tín nhiệm, trước hết tôi làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân; lắng nghe, phản ánh, kiến nghị, tham mưu đề xuất những vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm, mong đợi như: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh, gắn bó với nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp có tư tưởng, đạo đức lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân... Những vấn đề này, tôi sẽ thực hiện thông qua các hoạt động giám sát, chất vấn, thảo luận, biểu quyết tại các kỳ họp của HĐND tỉnh.

Đồng thời, không ngừng tu dưỡng đạo đức, rèn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, gương mẫu và vận động Nhân dân, gia đình chấp hành Hiến pháp và pháp luật; kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

6. Bà Dương Thị Bích Thuận
Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Được tham gia ứng cử HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi nhận thức đây không chỉ là vinh dự của cá nhân mà còn là trách nhiệm lớn trước cử tri và nhân dân. Nếu được trúng cử, tôi sẽ làm tốt trách nhiệm của người đại biểu HĐND, trước hết là đối với cử tri, gắn kết chặt chẽ, liên hệ chặt chẽ với cử tri, đặc biệt là cử tri nơi mình cư trú và ở đơn vị bầu cử ra mình. Tôi sẽ dành nhiều thời gian đi thực tế, dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri, làm tròn nghĩa vụ lắng nghe những nguyện vọng chính đáng để gửi đến cấp có trách nhiệm, có thẩm quyền giải quyết những ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của cử tri.

Đồng thời, không ngừng rèn luyện, học hỏi để nâng cao trình độ mọi mặt; tập trung nghiên cứu các tài liệu, sắp xếp công việc một cách khoa học để tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND tỉnh, tích cực tham gia các hoạt động giám sát và chất vấncó trách nhiệm; tham gia thảo luận và giải đáp các vấn đề thuộc về nhiệm vụ và quyền hạn của người đại biểu HĐND tỉnh.

7. Ông Phạm Thanh Tú
Chuyên viên Sở Tài chính

Nếu được cử tri và nhân dân tin tưởng, tín nhiệm bầu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, với cương vị là chuyên viên Sở Tài chính, tôi sẽ tập trung làm tốt một số vấn đề ưu tiên. Đó là, khảo sát nguồn nước, số hộ dân có nhu cầu sử dụng nước sạch nông thôn, để xây dựng công trình nước sạch nông thôn tập trung. Từ đó, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh của địa phương. Đồng thời, tôi sẽ tích cực tham gia kiểm kê, đánh giá hiện trạng các công trình nước sạch nông thôn tập trung, để đề xuất thanh lý những công trình không có khả năng tu sửa, nâng cấp; bàn giao những công trình hoạt động bền vững; nâng cấp các công trình hoạt động trung bình và kém hiệu quả, góp phần tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng bền vững công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Tôi cũng sẽ tích cực tham gia kiểm tra, thẩm định các khoản kinh phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tham mưu các vấn đề về phương thức điều hành, đối tượng đầu tư và cho vay; lãi suất... Qua đó, giúp người dân tiếp cận được các khoản vay ưu đãi để phát triển sản xuất, chăn nuôi, phát triển nông lâm nghiệp…

8. Ông Nông Văn Vương
Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Hàm Yên 

Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi sẽ cố gắng phát huy năng lực, sở trường và thời gian công tác, làm tốt vai trò của người đại biểu dân cử, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và Nhân dân. Đồng thời, lắng nghe và tập hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân quan tâm.

Cùng với đó, tiếp tục hướng dẫn, đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Tôi cũng tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của công tác Mặt trận trong việc xây dựng Chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thật sự là chính quyền của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục