Đơn vị bầu cử số 3 (Quốc hội)

BÀ MA THỊ THÚY
Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XV tôi sẽ đi sâu, đi sát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, thể hiện ý chí, nguyện vọng mà cử tri đã tin tưởng giao cho để giải quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ của Quốc hội. Qua đó, góp phần thực hiện đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra, đó là đưa tỉnh Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Tôi sẽ thực hiện Chương trình hành động sau đây:

- Thứ nhất, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một ĐBQH, làm tốt nhiệm vụ tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri để phản ánh với Quốc hội, Chính phủ với các bộ, ngành Trung ương và đưa vào các quyết sách của Quốc hội; tiếp nhận và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Tôi sẽ cùng với Đoàn ĐBQH tỉnh phát huy những kết quả đã đạt được của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV, khắc phục những vấn đề còn hạn chế, tồn tại, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Quốc hội, theo đuổi các ý kiến, kiến nghị của cử tri mà chưa được các cơ quan chức năng giải quyết, tiếp tục theo dõi, giám sát, đôn đốc việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

- Thứ hai, tích cực tham gia thực hiện tốt các chức năng của Quốc hội trong hoạt động lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước về kinh tế - xã hội, phân bổ ngân sách, quyết định các công trình, dự án quan trọng của quốc gia, đặc biệt quan tâm tới những khu vực còn nhiều khó khăn. Đối với Tuyên Quang tôi sẽ cùng với Đoàn ĐBQH của tỉnh liên hệ chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước ở trung ương và địa phương, góp tiếng nói chung kiến nghị Quốc hội, Chính phủ giải quyết những vấn đề về cơ chế, chính sách để tạo điều kiện cho tỉnh thực hiện được mục tiêu kép, vừa ứng phó với dịch bệnh, vừa phát huy được các lợi thế tiềm năng về kinh tế, du lịch; bảo đảm phát triển kinh tế bền vững gắn liền với bảo vệ môi trường; quan tâm đến các chính sách người có công với cách mạng; chế độ của đội ngũ cán bộ ở cơ sở; vấn đề giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, quan tâm các chính sách về y tế, giáo dục, thực hiện chính sách đối với vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn nhằm nâng cao đời sống nhân dân.

- Thứ ba, chú trọng công tác giám sát việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan nhà nước nhằm tạo sự chuyển biến căn bản đối với một số vấn đề nóng, bức xúc được nhân dân quan tâm như cải cách thủ tục hành chính, tinh gọn bộ máy, biên chế hành chính; kiểm soát chặt chẽ đầu tư công, chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết các vấn đề về tai nạn giao thông…; về an toàn thực phẩm; chống hàng giả hàng nhái, đặc biệt là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để bảo vệ sản xuất nông nghiệp và môi trường; phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; bảo đảm cho hoạt động tư pháp công khai, minh bạch, đúng pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tích cực đề xuất với Quốc hội sửa đổi các dự án luật hiện nay còn đang vướng mắc, tôi đặc biệt quan tâm kiến nghị Quốc hội sớm sửa đổi Luật Đất đai năm 2013. 

- Thứ tư, tôi sẽ nghiên cứu và đề xuất ý kiến, xây dựng chính sách để tháo gỡ những khó khăn hiện nay trong vấn đề tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, các chính sách cho người dân về phát triển lâm nghiệp. Đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng thương hiệu sản phẩm, tăng cường liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho người dân.

- Thứ năm, thực trạng xâm hại trẻ em, bạo hành phụ nữ, buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới vẫn đáng báo động, tôi sẽ quan tâm đến vấn đề này, có tiếng nói bảo vệ phụ nữ và trẻ em, tạo điều kiện tốt hơn cho phụ nữ, trẻ em phát triển, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng những chính sách đối với phụ nữ để đạt được mục tiêu về bình đẳng giới.

ÔNG NGUYỄN ĐẮC VINH
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm
Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên - Nhi đồng Quốc hội

Tuyên Quang là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Người dân Tuyên Quang cần cù, chịu khó, luôn giữ tấm lòng son sắt, trung kiên với Đảng, Bác Hồ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Tuyên Quang đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong những năm vừa qua. Để tiếp tục phát huy những tiềm năng, lợi thế về tự nhiên và con người Tuyên Quang, tôi hoàn toàn nhất trí với mục tiêu của tỉnh phấn đấu phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc; bày tỏ sự đồng tình với một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới:

- Thứ nhất, thực hiện tốt 3 khâu đột phá chiến lược của Tuyên Quang gồm: phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới; phát huy tiềm năng, đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, ưu tiên hạ tầng giao thông, đô thị động lực và công nghệ thông tin, theo hướng bền vững, liên kết vùng. Trong đó, chú trọng các trục giao thông kết nối, liên kết vùng, trục phát triển đô thị: Dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Xây dựng cầu Xuân Vân qua sông Gâm (huyện Yên Sơn), cầu Minh Xuân qua sông Lô (thành phố Tuyên Quang), cải tạo sửa chữa cầu Nông Tiến và xây dựng hệ thống cầu trên đường giao thông nông thôn; tiếp tục bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Xây dựng và phát triển thành phố Tuyên Quang đảm bảo tiêu chí đô thị loại II và theo định hướng đô thị loại I, đô thị thông minh trong giai đoạn tiếp theo tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế của tỉnh. Để có sức hấp dẫn với các nhà đầu tư, huy động được nhiều nguồn lực, cần tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính thân thiện, hiện đại, hiệu quả, phục vụ nhân dân và thu hút các nhà đầu tư.

- Thứ hai, triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách bảo đảm công bằng xã hội, an sinh và phúc lợi xã hội cho người nghèo, người có công, gia đình chính sách. Triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc, chính sách vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xóa đói giảm nghèo bền vững; nhất là Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết 120 của Quốc hội. Tiếp tục đổi mới giáo dục, đầu tư nhiều hơn cho giáo dục, bảo đảm cơ hội học tập cho mọi người, nâng cao trình độ học vấn cho người dân. Khuyến khích học nghề, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, phát triển thị trường lao động. Quan tâm đầu tư, thực hiện đồng bộ các giải pháp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

- Thứ ba, phát huy tiềm năng, đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Phục hồi, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc gắn với phát triển du lịch. Nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các loại hình hoạt động văn hóa, nghệ thuật, các lễ hội truyền thống.

- Thứ tư, tập trung đổi mới mô hình kinh tế nông nghiệp, từng bước xóa đói giảm nghèo bền vững; đảm bảo vững chắc quốc phòng và an ninh. Tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng toàn diện, đi vào chiều sâu; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới; từng bước hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó quan tâm các tiêu chí về nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Nâng cao hiệu quả ngành lâm nghiệp, tập trung xây dựng những mô hình kinh tế rừng hiệu quả.

Trên cương vị công tác và khả năng của mình, tôi sẽ luôn nỗ lực cố gắng, đóng góp được nhiều nhất cho nhân dân và cho Tuyên Quang.

BÀ LÊ HẢI YẾN
Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hồng Thái, Thành phố Tuyên Quang

Là một cán bộ quản lý, giáo viên của ngành giáo dục thành phố Tuyên Quang, nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi vào Quốc hội khóa XV, tôi nguyện sẽ tận tâm, tận lực thực hiện tốt các công việc trọng tâm sau đây:  

 - Thứ nhất, phát huy khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác, làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, tôi sẽ thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để qua đó am hiểu cuộc sống thực tế của cử tri, để tìm hiểu và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, các kiến nghị và đề xuất của cử tri đối với các cấp chính quyền về những vấn đề cử tri đang quan tâm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo và các lĩnh vực khác. Trên cơ sở đó, thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp, tôi sẽ tích cực đề xuất các cấp, các ngành trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri kịp thời, đầy đủ theo luật định. Riêng đối với những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị trong phạm vi thẩm quyền của ngành giáo dục, tôi sẽ đề xuất với lãnh đạo đơn vị tích cực giải quyết, trả lời kịp thời đến cử tri. Với trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội, tôi sẽ phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia xây dựng các chính sách trực tiếp phục vụ cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo; phục vụ cho việc chăm lo, cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

- Thứ hai, là một giáo viên đã có gần 15 năm gắn bó với nghề, tôi nhận thấy vấn đề trường lớp, giáo viên, học sinh luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Song bên cạnh đó, còn một số vấn đề mà cử tri trăn trở, mong mỏi như: các chế độ đãi ngộ cho giáo viên, học sinh nghèo chưa có điều kiện học tập; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn thiếu; nhiều trường chưa có nhà hiệu bộ, nhà ở công vụ cho giáo viên, ký túc xá học sinh, phòng học bộ môn, phòng Tin học, hệ thống nước sạch, công trình vệ sinh. Vì vậy, đây là vấn đề tôi sẽ luôn quan tâm, kiến nghị và theo đuổi. Bởi giáo dục phải thực sự là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển.

- Thứ ba, là một ứng cử viên nữ, tôi đặc biệt quan tâm và tích cực hoạt động vì quyền lợi phụ nữ và trẻ em; chú trọng nhất là chính sách chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe trẻ em. Tôi sẽ tham gia đóng góp ý kiến xây dựng những chính sách đối với phụ nữ để đạt được mục tiêu về bình đẳng giới; góp phần xây dựng các chương trình tạo việc làm, các chương trình giáo dục phục vụ cho phụ nữ, nhất là phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số có việc làm ổn định, được học tập, được tiến bộ, giúp nâng cao vị trí, vai trò cho phụ nữ trong xã hội đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tham gia xây dựng các chương trình bảo vệ quyền lợi trẻ em; các chiến lược giúp thanh niên phấn đấu và khẳng định vị thế của mình trong xã hội; chăm sóc, phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người cao tuổi.

BÀ VI THỊ YẾN
Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Tương (Na Hang)

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu tôi là đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Na Hang khóa XXI, tôi xin hứa sẽ đem hết năng lực và tâm huyết để thực hiện tốt vai trò của người đại biểu của dân, do dân và vì dân. Với chương trình hành động cụ thể như sau:

- Thứ nhất, bản thân sẽ tiếp tục rèn luyện phấn đấu không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, vai trò của người đại biểu dân cử đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật; tích cực tham gia các hoạt động của Quốc hội như xây dựng luật pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, thực hiện giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước cũng như các vấn đề kinh tế - xã hội, các vấn đề bức xúc cử tri quan tâm và kiến nghị giải quyết.

- Thứ hai, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri để báo cáo hoạt động, tiếp nhận tâm nguyện, chia sẻ thông tin với cử tri, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, Hội đồng nhân dân, các cơ quan hữu quan, kiến nghị với các cơ quan chức năng giải quyết các nguyện vọng chính đáng của cử tri. Theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình giải quyết các bức xúc, kiến nghị của cử tri.

- Thứ ba, nếu là đại biểu Quốc hội, tôi sẽ tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến với Quốc hội có quyết sách ở một số nội dung trọng tâm trên lĩnh vực kinh tế - xã hội. Với kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn công tác của mình và thực tiễn cuộc sống đặt ra, tôi sẽ tích cực nghiên cứu, lắng nghe những quan điểm khác nhau, phân tích lựa chọn thông tin, cân nhắc đánh giá và tham gia đóng góp có chất lượng vào các dự án luật, các chính sách, pháp luật, quyết định những vấn đề chung quan trọng của đất nước. Là người công tác trong ngành giáo dục, tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến với Quốc hội có quyết sách liên quan đến chính sách giáo dục, như: chính sách về đào tạo, tuyển dụng, bồi dưỡng, phát triển nhà giáo, thu hút nhà giáo công tác vùng đặc biệt khó khăn, chế độ học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em gái đến trường; đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; về giáo dục và đào tạo trong hội nhập và hợp tác quốc tế; vấn đề chuyển đổi số trong ngành giáo dục,...

- Thứ tư, là ứng cử viên nữ tôi sẽ nghiên cứu và đề xuất với Quốc hội ban hành các cơ chế chính sách phù hợp liên quan đến phụ nữ và trẻ em, phòng chống bạo lực, giúp cho chị em phụ nữ phát triển kinh tế, để phát huy vai trò của người phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững. Đồng thời, tôi luôn luôn hướng tới thực hiện lồng ghép giới trong các hoạt động tham gia xây dựng pháp luật, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước đảm bảo thực thi có hiệu quả đem lại lợi ích cho cả phụ nữ và nam giới.

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục