Đơn vị bầu cử số 2 (HĐND tỉnh)

1. Ông Nguyễn Thế Giang
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh tôi sẽ tiếp tục rèn luyện nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, tích cực nghiên cứu học tập, bổ sung kiến thức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt trách nhiệm người đại biểu của nhân dân. Tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Là người đại biểu của nhân dân, tôi sẽ tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp HĐND tỉnh, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân. Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri theo đúng quy định, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng nhân dân, trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri.

Với cương vị là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tôi tiếp tục cùng với tập thể lãnh đạo tỉnh đoàn kết, bàn bạc thống nhất, tìm nhiều giải pháp đẩy mạnh Phát triển kinh tế -  xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

2. Ông Chẩu Văn Huấn
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Lâm Bình

Nếu là đại biểu HĐND, tôi sẽ có điều kiện để tham gia đóng góp cùng HĐND tỉnh, quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh, huyện. Tôi sẽ thực hiện tốt các nội dung như: Tập trung nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới, chủ động nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND, vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Đồng thời, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và nhân dân; luôn gần gũi, sâu sát; lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền.

Tôi sẽ cùng với Đảng ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm mà nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương. Bên cạnh đó, tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm...

3. Ông Phạm Xuân Thùy
Công chức, chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y Dược, Sở Y tế

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. Theo đó, dành nhiều thời gian để tiếp xúc cử tri bằng nhiều hình thức, nhất là địa phương nơi tôi ứng cử để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, luôn sâu sát cơ sở, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri và chính quyền địa phương; tổng hợp, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền.

Tôi chủ động nghiên cứu các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nắm bắt tình hình thực tế tại địa phương, tích cực tham gia thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh, đặc biệt là các cơ chế, chính sách để phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm mới có thu nhập cao hơn cho người lao động, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân và bảo đảm an sinh xã hội.

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục