Đơn vị bầu cử số 1 (Quốc hội)

BÀ NGUYỄN VIỆT HÀ
Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
 Chi nhánh Tuyên Quang 

Tôi rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của cử tri trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV. Nếu trúng cử đại biểu Quốc hội tôi sẽ tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ chính sau:

- Thứ nhất, tham gia đầy đủ các hoạt động của Quốc hội tại các kỳ họp, phiên họp, hoạt động giám sát và tiếp xúc cử tri theo quy định pháp luật với tinh thần trách nhiệm cao nhất và đạt hiệu quả tốt nhất. 

- Thứ hai, giữ mối liên hệ gắn bó mật thiết với cử tri, là “cầu nối” giữa cử tri với Quốc hội; sẽ đi sâu, đi sát, lắng nghe tâm tư, ý chí, nguyện vọng của cử tri để phản ánh trung thực, kịp thời với Quốc hội nhằm thúc đẩy việc giải quyết thỏa đáng các nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Tham dự các buổi tiếp công dân theo quy định, dành thời gian tập trung nghiên cứu đơn, thư khiếu nại tố cáo của công dân để kịp thời chuyển đến cấp có thẩm quyền giải quyết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định của pháp luật.

- Thứ ba, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của người ĐBQH trong việc tham gia thực hiện 03 chức năng chính của Quốc hội như: tích cực trong việc tham gia xây dựng và ban hành văn bản pháp luật; tham gia thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; tham gia hoạt động giám sát của Quốc hội nhằm đảm bảo Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội sẽ được thực thi trên thực tế.

- Thứ tư, với vị trí công tác hiện nay là Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang, một ngân hàng có vai trò chủ lực trong đầu tư vốn tín dụng để phục vụ nông nghiệp, nông dân và nông thôn, nếu là đại biểu Quốc hội tôi sẽ có điều kiện để thúc đẩy hơn nữa việc nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền trong việc ban hành các cơ chế chính sách để cải tiến, đơn giản hóa hơn nữa quy trình thủ tục, phương pháp cho vay, tiết giảm chi phí để tạo nguồn vốn vay với lãi suất thấp để cung ứng cho người dân với mong muốn mọi người dân đều có thể tiếp cận được nguồn vốn tín dụng của ngân hàng, sớm cải thiện đời sống gia đình, qua đó góp phần thúc đẩy công tác giảm nghèo, quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, tôi sẽ quan tâm thúc đẩy việc hoàn thiện và đưa các sản phẩm ngân hàng hiện đại đến với người dân đặc biệt là người dân tại khu vực nông thôn, giúp người dân có thể tiếp cận, sử dụng và hưởng lợi từ các thành quả của cuộc cách mạng khoa học công nghệ thông qua các sản phẩm dịch vụ tiện ích, hiện đại của ngân hàng giúp người dân tiết kiệm được thời gian, chi phí, qua đó mong muốn góp phần xây dựng nông thôn mới theo hướng nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.

- Thứ năm, là ứng cử viên nữ tôi rất quan tâm và mong muốn bảo vệ quyền lợi hợp pháp của phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em góp phần phòng chống bạo lực gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới và phòng chống các tệ nạn xã hội nhằm tạo môi trường và chất lượng sống tốt hơn cho phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em.

 Là ứng cử viên người dân tộc thiểu số, tôi có thể vận dụng các kinh nghiệm công tác và kiến thức được đào tạo để cùng Đoàn ĐBQH của tỉnh đề xuất các chính sách đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn nhằm góp phần nâng cao điều kiện sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Tuyên Quang nói riêng.

 

ÔNG CHẨU VĂN LÂM
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu
Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi vào Quốc hội khóa XV, tôi nguyện sẽ tận tâm, tận lực phát huy kinh nghiệm tham gia đại biểu Quốc hội khóa XIV để làm tốt hơn nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, tập trung thực hiện tốt các công việc trọng tâm sau:

Về hoạt động lập pháp:

Trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, nhiệm vụ lập pháp là hết sức quan trọng và nặng nề.

Nhận thức sâu sắc yêu cầu đó, tôi sẽ tích cực tham gia đóng góp xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, bảo đảm yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.

Với kinh nghiệm công tác từ cơ sở, tôi sẽ mang hơi thở của cuộc sống, những vấn đề liên quan tới đời sống dân sinh để Quốc hội bàn, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Tham gia điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, rút ngắn khoảng cách và có cơ hội tiến kịp các tỉnh miền xuôi.

Về tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước:

Tôi tích cực nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội xây dựng các cơ chế, chính sách, quyết định những vấn đề quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2026, tập trung vào những vấn đề cụ thể sau:

- Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn phát triển; thúc đẩy phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả đầu tư; cơ cấu lại các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ theo hướng tập trung phát triển các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế…

Các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa với quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; chính sách gắn kết nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; sản xuất với bảo quản, chế biến, tiêu thụ, xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị nông sản trong các chuỗi giá trị.

Đề xuất đổi mới cơ chế, chính sách thúc đẩy tích tụ đất đai, cho doanh nghiệp thuê đất để sản xuất quy mô lớn; tạo điều kiện thu hút đầu tư, ứng dụng cơ giới hóa và công nghệ cao; hoàn thiện chính sách trồng, bảo vệ và phát triển rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng và đời sống người trồng rừng; chính sách khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.

- Đề xuất việc huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để phát triển kinh tế nhanh; các biện pháp liên kết vùng, tập trung phát triển hạ tầng giao thông kết nối, phát triển vùng nguyên liệu, du lịch; cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp gắn với phát triển du lịch, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

- Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hoạt động liệu lực hiệu quả. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phục vụ nhân dân và phát triển đất nước. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương đi đôi với cải cách tiền lương, chế độ, chính sách đãi ngộ, tạo môi trường, điều kiện làm việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Xây dựng cơ chế lựa chọn, đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài, khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy mạnh mẽ xã hội hóa giáo dục và đào tạo, hỗ trợ học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng cơ chế, chính sách nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; chính sách dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe và tầm vóc người Việt Nam; việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn…

Về hoạt động giám sát:

Bám sát chương trình giám sát của Quốc hội và thực tiễn của địa phương, tôi sẽ cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng giám sát. Tập trung giám sát vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, nhất là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, các vấn đề quan trọng của đất nước, những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của nhân dân địa phương.

Thực hiện tốt các hoạt động tiếp xúc cử tri, liên hệ mật thiết với cử tri và nhân dân:

Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, qua các cuộc đi nghiên cứu, khảo sát cơ sở, tôn trọng và lắng nghe các ý kiến của nhân dân để nắm bắt và phản ánh trung thực, kịp thời với Quốc hội, giúp Quốc hội ban hành những chủ trương, chính sách sát hợp, phù hợp với thực tế. Tiếp nhận và xử lý đơn thư, đề nghị các cấp có thẩm quyền ở Trung ương hoặc chuyển các cơ quan tại tỉnh giải quyết thỏa đáng những bức xúc, kiến nghị của cử tri; kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách mang lại lợi ích chính đáng, phù hợp cho nhân dân.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi sẽ tăng cường mối quan hệ, tiếp xúc, làm việc, báo cáo các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương giúp đỡ, ủng hộ trong việc quyết định một số chủ trương lớn, các chương trình, dự án trên địa bàn, thu hút các tập đoàn lớn, doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư vào tỉnh… Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, trọng tâm là 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu mà Đại hội đã đề ra. 

Bản thân tôi nhận thức sâu sắc rằng, đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và nhân dân cả nước, là người thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước trong Quốc hội, do vậy tôi phải luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân và Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, cùng với sự nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của bản thân, tôi mong được cử tri và nhân dân ủng hộ để tôi có cơ hội được đại diện cử tri tham gia các hoạt động của cơ quan quyền lực cao nhất nước ta; đóng góp tích cực vào hoạt động của Quốc hội và sự phát triển của đất nước, của tỉnh ta, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân.

ÔNG PHẠM MINH PHÚ 
Chánh Thanh tra Sở Công thương

Nếu được cử tri tin tưởng bầu là đại biểu Quốc hội, tôi xin đưa ra Chương trình hành động của mình với những cam kết như sau:

- Thứ nhất, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp. Thường xuyên rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; gương mẫu chấp hành pháp luật; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền.

- Thứ hai, tham dự đầy đủ và chấp hành nghiêm nội quy, quy chế hoạt động các kỳ họp của Quốc hội; tích cực tham gia các hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Làm tốt vai trò giám sát của người đại biểu. Làm tròn trách nhiệm với cử tri, với nhân dân trong thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Đặt quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân và cử tri lên trên hết.

- Thứ ba, liên hệ chặt chẽ, chịu sự giám sát của cử tri và thường xuyên dành thời gian để tiếp xúc với cử tri, với nhân dân để tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, với các cơ quan nhà nước và các tổ chức hữu quan; đồng thời phổ biến và vận động nhân dân, người thân thực hiện đúng Hiến pháp và pháp luật.

- Thứ tư, tích cực tìm hiểu, nghiên cứu, học tập để tự trang bị, tích lũy cho bản thân mình những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng cần thiết ở các lĩnh vực nhằm thực hiện tốt nhất vai trò, chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu Quốc hội.

- Thứ năm, với vai trò, trách nhiệm là một công chức Thanh tra của Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang, thông qua hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ tôi sẽ nỗ lực hết sức để đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Sở; kịp thời phát hiện và kiến nghị sửa đổi những sơ hở trong cơ chế quản lý nhà nước; phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật theo đúng thẩm quyền, chức trách được giao; thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng của cơ quan. Đồng thời, với trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, tôi sẽ tích cực giám sát, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn, giúp đỡ công dân trong thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo phạm vi, trách nhiệm, quyền hạn và quy định của pháp luật.

BÀ NÔNG THỊ VĨ
Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thành Long, huyện Hàm Yên

Tôi sinh ra, sống và lớn lên ở vùng nông thôn, nên luôn thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn, vất vả về đời sống của bà con và điều kiện thực tế ở địa phương. Qua 16 năm gắn bó với ngành Y, bản thân được tiếp xúc, thăm khám với nhiều đối tượng bệnh nhân, trong đó có nhiều hoàn cảnh khó khăn không đủ điều kiện lên tuyến trên khám và điều trị bệnh. Từ đó cho thấy rằng y tế cơ sở có vị trí, vai trò rất quan trọng, là tuyến đầu tiên tiếp xúc với nhân dân, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Nếu được cử tri tin tưởng tín nhiệm lựa chọn bầu tôi vào đại biểu Quốc hội, tôi hứa sẽ tiếp tục phát huy những kiến thức và kinh nghiệm qua các hoạt động thực tiễn của mình, sẽ không ngừng rèn luyện học tập để thực hiện vai trò của người đại biểu Quốc hội.

Tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của Quốc hội, tham gia các hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, chịu sự giám sát của cử tri.

Tôi sẽ thường xuyên gắn bó với địa phương chủ động tìm hiểu thực tế sẵn sàng tiếp xúc với cử tri bằng mọi hình thức để nắm bắt những bức xúc nguyện vọng của cử tri để đề xuất với Quốc hội và các cơ quan có trách nhiệm giải quyết những kiến nghị của cử tri. Đồng thời tích cực giám sát, phát hiện những vấn đề bất cập, chưa phù hợp trong quá trình thực hiện pháp luật tại cơ sở, báo cáo với Quốc hội để nghiên cứu, chỉ đạo sửa đổi quy định pháp luật cho phù hợp, mang lại lợi ích thiết thực cho phù hợp với nhân dân.

Là một bác sỹ, tôi mong muốn góp tiếng nói của mình đến Quốc hội, xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật nhằm nâng cao năng lực cho y tế cơ sở kết hợp mô hình bác sỹ gia đình. Đặc biệt ưu tiên cho người cao tuổi, trẻ em, các đối tượng chính sách, người có công. Đẩy mạnh phát triển y tế dự phòng để phòng chống kịp thời, đẩy mạnh phát hiện các dịch bệnh, với mục tiêu vì một tương lai khỏe mạnh của mỗi người dân. Tôi mong muốn đóng góp các giải pháp xây dựng chính sách nhằm đổi mới cơ chế hoạt động của các cơ sở y tế theo hướng công khai minh bạch, chăm sóc và tăng chất lượng phục vụ ngay tại địa phương.

 

 

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục