Chính sách đầu tư, thu mua phát triển nguyên liệu mía từ vụ 2021-2022 đến hết vụ 2024-2025 của công ty mía đường Sơn Dương

Ngày 18/11/2021, Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương vừa có thông báo chính thức về Chính sách đầu tư, thu mua phát triển mía nguyên liệu từ vụ 2021-2022 đến hết vụ 2024-2025.

Theo đó, giá thu mua mía nguyên liệu tại ruộng niên vụ 2022-2023 đến hết niên vụ 2024-2025 đã được điều chỉnh tăng từ 950 nghìn đồng lên 1 triệu đồng/tấn. Riêng giá thu mua mía giống từ 1-1,3 triệu đồng/tấn tùy theo mùa. 

Như vậy, giá thu mua mía nguyên liệu được áp 1 giá chung và có sự điều chỉnh tăng lên từ 100-200 nghìn đồng/tấn so với niên vụ 2020-2021 vừa qua. Ngoài ra, định mức đầu tư để phát triển vùng mía nguyên liệu như: Làm đất, chuyển đổi từ cây trồng khác sang trồng mía, phân bón... cũng tăng theo. Đây là cơ hội để người dân tái đầu tư phát triển vùng mía nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến ngành mía đường của tỉnh. 

Tin cùng chuyên mục