Cam sành được mùa, được giá

Thời điểm này, những vườn cam sành Hàm Yên đang chín rực, nhuộm màu vàng óng trên khắp các triền đồi, những người nông dân trên địa bàn huyện Hàm Yên ...

OCOP giúp nông dân có thu nhập ổn định

Sản phẩm OCOP đang góp phần lan tỏa thương hiệu của nông sản xứ Tuyên trên thị trường, đồng thời góp phần gỡ mối lo về tiêu chí thu nhập tại các địa ...