Chủ động vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi

Nhằm chủ động ngăn chặn, phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, những ngày này, công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi đang được các cấp chính quyền, ngành chức năng và nhân dân tích cực triển khai thực hiện. Đây được xem là một trong những giải pháp phòng bệnh hiệu quả trên đàn gia súc, gia cầm.