Tin hoạt động nông nghiệp

Trong tháng 4, Từ nguồn vốn sự nghiệp khoa học công nghệ của tỉnh thực hiện Dự án "Ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ để phát triển đàn bò thịt chất lượng cao trên địa bàn huyện Yên Sơn và Sơn Dương".

Trung tâm Khuyến nông phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện Sơn Dương và Yên Sơn tổ chức 01 lớp tập huấn nâng cao tay nghề cho dẫn tinh viên và 04 lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ thuật chăn nuôi bò cho 190 học viên là các dẫn tinh viên, hộ tham gia thực hiện dự án và các hộ chăn nuôi bò trong vùng triển khai dự án tại các xã trên địa bàn huyện Sơn Dương, Yên Sơn.

Lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò tại xã Hợp Hòa huyện Sơn Dương

Trong thời gian tập huấn các học viên được học lý thuyết kết hợp với thực hành và trao đổi với giảng viên tại lớp bồi dưỡng kỹ thuật chăn nuôi bò về các nội dung: Kỹ thuật chọn giống và công tác giống bò thịt; phát hiện động dục, thời điểm phối giống; chăm sóc nuôi dưỡng bò có chửa và bê sinh ra. Kỹ thuật trồng, chế biến, bảo quản thức ăn trong chăn nuôi; chuồng trại và quản lý chất thải trong chăn nuôi. Lớp tập huấn nâng cao tay nghề cho dẫn tinh viên, các học viên được tập huấn về kỹ thuật chọn bò để phối giống, thời điểm phối giống thích hợp, sinh lý sinh sản bò, kỹ thuật truyền dẫn tinh nhân tạo cho bò, các bệnh thường gặp trên bò và các nội dung liên quan đến công tác thụ tinh nhân tạo cho bò. Đồng thời học viên lớp tập huấn được thực hành sử dụng các dụng cụ, trang thiết bị chuyên dùng trực tiếp thao tác trên trên cơ thể bò cái.

 Anh Nguyễn Văn Dũng hộ chăn nuôi bò xã Hợp Hòa (Sơn Dương) là học viên lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò cho biết: Tham gia lớp tập huấn anh và các học viên đã được giao lưu, trao đổi thông tin, kinh nghiệm chăn nuôi và  tiếp cận với các tiến bộ kỹ thuật mới trong qui trình chăm sóc nuôi dưỡng bò, để áp dụng trong chăn nuôi của gia đình.

Thông qua lớp tập huấn giúp cho các hộ tham gia dự án và các hộ chăn nuôi bò trong vùng dự án nắm vững được các tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi bò để nâng cao hiệu quả trong việc đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào chăn nuôi bò, góp phần phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống; các kỹ thuật viên được đào tạo có thể triển khai công tác thụ tinh nhân tạo cho bò tại địa phương./. 

Trung tâm KHuyến nông

Tin cùng chuyên mục