Tín hiệu tích cực từ sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Năm 2018, Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam đã phối hợp với Hội Nông nghiệp hữu cơ Tuyên Quang triển khai mô hình bưởi hữu cơ chuyển đổi. Sau 3 năm thực hiện, những tín hiệu tích cực từ mô hình này là cơ sở để địa phương và ngành Nông nghiệp nhân rộng trong thời gian tới.
Video không hợp lệ

Đài Truyền hình Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục