,

Trong ngành

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2022

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 và Tháng hành động vì môi trường năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai đến 14 đơn vị trực thuộc Sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường, triển khai tổ chức các hoạt động, cụ thể như sau:

- Tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020 (chính thức có hiệu lực từ 01/01/2022) và các văn bản thuộc lĩnh vực môi trường tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cuộc họp của cơ quan, đơn vị.

- Treo băng zôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan và đăng tải các tin, bài tuyên truyền hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022 với chủ đề “Chỉ một trái đất” (only one earth) và các nội dung giới thiệu các mô hình, giải pháp tiêu biểu về bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên Trang thông tin điện tử của Sở.

- Tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường tại nơi làm việc, sân vườn, nhà để xe và các khu vực xung quanh; giữ gìn môi trường cơ quan luôn xanh, sạch, đẹp.

- Tích cực tham gia dọn vệ sinh đường phố, đường làng, ngõ xóm, thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước tại nơi cư trú; hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy để chứa, đựng thực phẩm, đồ uống và đồ dùng trong tất cả các hoạt động sinh hoạt hằng ngày; đồng thời thực hiện cắt giảm sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác trong cơ quan, đơn vị.

- Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Sở Nông nghiệp và PTNT tham gia hoạt động “Thứ 7 tình  nguyện” thực hiện phát dọn, nạo vét tuyến Cống Bà Khéo đi tuyến Z thuộc tuyến kênh công trình thủy lợi Ngòi Là, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên cánh đồng dọc tuyến cống; tổ chức cắt tỉa, chăm sóc cây khuôn viên Sở.

Tổng vệ sinh môi trường xung quanh khu nhà làm việc, sân vườn, nhà để xe của cơ quan, đơn vị

Đoàn thanh niên Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức cắt tỉa, chăm sóc cây khuôn viên Sở

Đoàn thanh niên Sở Nông nghiệp và PTNT tham gia hoạt động “Thứ 7 tình  nguyện” thực hiện phát dọn, nạo vét tuyến Cống Bà Khéo đi tuyến Z thuộc tuyến kênh công trình thủy lợi Ngòi Là, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên cánh đồng dọc tuyến cống

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

Tin cùng chuyên mục