Phản hồi thông tin phản ánh của Báo Lao động ngày 07/10/2021 và ngày 12/10/2021

Ngày 07/10/2021 Báo Lao động đăng bài: “Trại cá hơn chục tỉ bỏ hoang suốt 8 năm chưa một lần sử dụng”; ngày 12/10/2021 Báo Lao động đăng bài: “15/17 ao không giữ được nước, Trại cá 18,5 tỉ ở Tuyên Quang bỏ hoang ngay sau khi bàn giao”

Trong nội dung bài Báo đăng có nhiều thông tin không chính xác, phản ánh một chiều, không phản ánh đúng với thực tế gây dư luận không tốt trong xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín của Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Ngày 15/11/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến phản hồi, làm rõ các thông tin Báo Lao động đã đăng như sau:

Tin cùng chuyên mục