KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ MÔ HÌNH LÚA, NGÔ MỚI TRONG VỤ MÙA 2021

Vụ mùa năm 2021, hệ thống khuyến nông của tỉnh đã phối hợp triển khai thực hiện được 24 mô hình ứng dụng giống mới vào sản xuất, trong đó nhiều mô hình đem lại hiệu quả kinh tế, được bà con nông dân đánh giá cao và được nhân rộng ra sản xuất.

Điển hình như mô hình giống lúa lai 2 dòng MHC2 quy mô 15 ha với 113 hộ tham gia tại xã An Khang - thành phố Tuyên Quang. Hộ gia đình ông Đoàn Trọng Khoa, thôn An Lộc B xã An Khang, thực hiện gieo cấy hơn 2.000 m2, gia đình ông thực hiện đúng hướng dẫn của cán bộ khuyến nông như bón đủ lượng phân, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, chủ động phòng trừ sâu bệnh hại lúa, nên lúa sinh trưởng tốt, năng suất bình quân đạt trên 256 kg/sào, cao hơn các giống lúa khác khoảng 30 kg/sào.

Các đại biểu tham quan tổng kết mô hình lúa

 

Ngoài giống lai 2 dòng MHC2, nhiều giống lúa mới như giống lúa lai Thụy Hương 308, giống lúa thuần VNR10, Dự Hương 8, VNR88, RVT, BC15 có chuyển gen kháng đạo ôn được thực hiện tại các xã trên địa bàn các  huyện: Na Hang, Yên Sơn, Lâm Bình và thành phố Tuyên Quang đều cho năng suất khả quan. Trong đó, các giống lúa lai đạt năng suất từ 68 - 70,9 tạ/ha, các giống lúa thuần đạt năng suất từ 61 - 64 tạ/ha. Trên cơ sở kết quả theo dõi về khả năng sinh trưởng, năng suất, chất lượng gạo và sự thích nghi của giống, Trung tâm Khuyến nông đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét bổ sung giống lúa lai 2 dòng MHC2 vào cơ cấu giống năm 2022 của tỉnh.

Cùng với các mô hình giống lúa mới, hệ thống khuyến nông còn thực hiện 03 mô hình trình diễn các giống ngô sinh khối SSC586, NK7328 và giống ngô VN172. Giống ngô NK7328 do Công ty TNHH Sygenta cung ứng. Qua tham quan thực tế tại điểm trình diễn, các đại biểu và bà con nông dân đánh giá cao giống ngô NK7328 có nhiều đặc điểm vượt trội, lại phù hợp với trình độ canh tác của nông dân. Thời gian sinh trưởng từ khi gieo đến khi thu hoạch chất xanh khoảng 85 - 90 ngày; cây sinh trưởng phát triển khỏe, bộ lá xanh bền, kích thước lá lớn; chịu hạn, chống đổ tốt; chiều cao cây từ 210 - 220 cm, năng suất chất xanh đạt 52 tấn/ha. Đặc biệt lá ngô xanh đến lúc thu hoạch nên thuận lợi cho việc sử dụng làm thức ăn trong chăn nuôi, nhất là thời điểm các địa phương trong tỉnh đang đẩy mạnh chăn nuôi đại gia súc nhốt chuồng. Trung tâm Khuyến nông đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét bổ sung giống ngô NK7328 vào cơ cấu giống năm 2022 của tỉnh./.

 

Nguyễn Tiến Dũng - TTKN

Tin cùng chuyên mục