Giảm 16 đầu mối các đơn vị trực thuộc Sở NN-PTNT tỉnh Tuyên Quang

Ngày 28/6, Sở NN-PTNT tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội nghị về sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của sở này.

Lãnh đạo Sở NN-PTNT tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đào Thanh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã ký quyết định giảm 16 đầu mối các đơn vị trực thuộc Sở NN-PTNT tỉnh Tuyên Quang, gồm: 1 phòng, 1 chi cục trực thuộc sở; 12 phòng, 2 hạt trực thuộc chi cục trực thuộc sở. Như vậy, tổng số đầu mối từ 51 đầu mối, giảm xuống còn 35 đầu mối. Về số lượng lãnh đạo, quản lý, đã giảm được 41 vị trí lãnh đạo quản lý cấp phòng, từ 116 vị trí xuống còn 75 vị trí.

Việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của ngành NN-PTNT tỉnh Tuyên Quang đảm bảo cho bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên, bước đầu việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức sẽ gây nên những xáo trộn, khó khăn nhất định đối với những công chức và người lao động ở các đơn vị thực hiện giải thể, hợp nhất, sáp nhập.

Nguồn: Báo Nông nghiệp Việt Nam

Bài, ảnh: Đào Thanh

Tin cùng chuyên mục