Chi cục Kiểm lâm tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 4 năm 2022

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022. Ngày 15/4/2022, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2022.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, trưởng, phó các phòng chuyên môn, Đội kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng và các Hạt kiểm lâm trực thuộc Chi cục. Đồng chí Lý Xuân Bình, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm chủ trì Hội nghị.

Hội nghị giao ban công tác tháng 4 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang.

Hội nghị đã thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4; phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 5 năm 2022. Báo cáo nêu rõ những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế, đồng thời đề ra mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Lực lượng Kiểm lâm trong tháng 5 năm 2022. Hội nghị cũng đã nghe các ý kiến tham gia vào nội dung báo cáo tháng 4 và kết quả thực hiện nhiệm vụ, những  khó khăn, hạn chế tại tại đơn vị, đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lý Xuân Bình đánh giá cao sự chủ động của các đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng thời cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục; đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới các đơn vị phải tập trung thực hiện tốt, toàn diện các nhiệm vụ được giao, trong đó cần tập trung làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong những ngày thời tiết khô hanh, công tác phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng khai thác rừng, phá rừng để làm nương rẫy trái phép, đẩy mạnh tiến độ trồng rừng và khai thác lâm sản trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch được giao.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Lý Xuân Bình đã triển khai công tác cán bộ về quy trình bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo đối với công chức Kiểm lâm. Quy trình bổ nhiệm lại đã được tổ chức thực hiện theo đúng quy định./.

Bài, ảnh: Chi cục Kiểm lâm

Tin cùng chuyên mục