Đồi hoang trả “vàng”

Nằm chót vót trên đỉnh đồi, hơn 20 ha ở khu vực Hang Dơi ngày nào còn bỏ hoang, giờ lúc lỉu trái ngọt. Cả cơ ngơi này là của ông Nguyễn Minh Hùng, ...

Hướng đi mới từ cây gai xanh

Từ thành công của mô hình sản xuất cây gai xanh AP1 tại xã Tân Thanh (Sơn Dương) ngành Nông nghiệp đã triển khai nhân rộng mô hình này. Mô hình có sự ...