Chi bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức sinh hoạt thường kỳ theo hình thức giám sát thông qua hệ thống hội nghị trực tuyến

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc giám sát sinh hoạt chi bộ qua hệ thống hội nghị trực tuyến. Ngày 06/4/2021, Chi bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 4/2021 theo hình thức được Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh giám sát thông qua hệ thống hội nghị trực tuyến.