Hưởng ứng chương trình Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang tổ chức trồng cây xanh tại khuôn viên Di tích Quốc gia Bộ Canh Nông tại thôn 9 xã Thái Bình huyện Yên Sơn.

Sáng ngày 18/02/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022. Tham gia chương trình có đồng chí Hạ Thúy Hạnh, Phó Giám đốc Trung Tâm Khuyến nông Quốc gia; đồng chí Nguyễn Văn Việt, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, các đồng chí Phó Giám đốc Sở, thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở và lực lượng Đoàn thanh niên. Trước khi phát động trồng cây các đồng chí Lãnh đạo đã tổ chức dâng hương tại Di tích.