Điều lệ thi đấu tại Hội thi thể thao CNVCLĐ ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2015

​Thực hiện Quyết định số 424/QĐ- SNN ngày 15/9/2015 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Thể thao CNVCLĐ ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2015;
Ban Tổ chức Hội thi Thể thao CNVCLĐ ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang ban hành Điều lệ thi đấu thể thao CNVCLĐ năm 2015 cụ thể như sau: Tải về

Tin cùng chuyên mục