,

Trong ngành

Tuyên Quang: Kiên cố hóa kênh mương được đấu thầu công khai minh bạch

Nhằm đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định số 402/QĐ –UBND tỉnh ngày 19/12/2018, về việc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên trên địa bàn tỉnh năm 2019.

 

 
Người dân xã Sơn Phú, huyện Na Hang (Tuyên Quang) đang lắp đặt kênh mương đúc sẵn
do Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng cung ứng. 

 
Theo đó, Sở NN&PTNT tỉnh Tuyên Quang được giao làm chủ đầu tư gói thầu: “Mua sắm cấu kiện bê tông thành mỏng mặt cắt Parabol cốt sợi thép phân tán mác 500 để thực hiện kế hoạch kiên cố hóa kênh mương của tỉnh năm 2019”, với tổng vốn đầu tư hơn 193,2 tỷ đồng. Thực hiện nhiệm vụ được giao Sở NN&PTNT tỉnh Tuyên Quang đã triển khai các bước đảm bảo theo quy định. Cụ thể, Sở NN&PTNT tỉnh Tuyên Quang lập dự toán giá gói thầu trên cơ sở 3 báo giá của các doanh nghiệp đang có sản phẩm hàng hoá của gói thầu đang cung ứng trên thị trường, chọn báo giá thấp nhất để lập dự toán gói thầu, đồng thời căn cứ vào Công bố giá Liên sở Xây dựng, Tài chính để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu. UBND tỉnh đã giao cho Sở Tài Chính thẩm định giá gói thầu và Sở KH&ĐT thẩm định kế hoạch đấu thầu để trình UBND xem xét quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu. 

 
 Một đoạn Kênh mương nội đồng xã Kim Phú, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang)
do Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng cung cấp mới được xây dựng.


 Bà Hoàng Thị Hương, Tổ trưởng Tổ Chuyên gia đấu thầu (Sở NN&PTNT tỉnh Tuyên Quang) của gói thầu cho biết: Kế hoạch mua sắm cấu kiện kênh bê tông thành mỏng mặt cắt Parabol cốt sợi thép phân tán mác 500 để thực hiện kế hoạch kiên cố hóa kênh mương của tỉnh năm 2019 được chia làm 2 gói thầu: 1 gói “Mua sắm cấu kiện bê tông thành mỏng mặt cắt Parabol cốt sợi thép phân tán mác 500 để thực hiện kế hoạch kiên cố hóa kênh mương của tỉnh năm 2019, tại các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình”, tổng số vốn đầu tư 95,5 tỷ đồng và gói “Mua sắm cấu kiện bê tông thành mỏng mặt cắt Parabol cốt sợi thép phân tán mác 500 để thực hiện kế hoạch kiên cố hóa kênh mương của tỉnh năm 2019, tại các huyện Yên Sơn, Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang”, tổng vốn đầu tư 97,6 Tỷ đồng. Việc phân chia thành 02 gói thầu như trên để đảm bảo tính đồng bộ về mặt vị trí địa lý, tương đối đồng đều về chiều dài kênh và giá trị, để tăng tính cạnh tranh, tạo cơ hội cho nhiều nhà thầu có khả năng đáp ứng yêu cầu cung cấp cấu kiện kênh bê tông thành mỏng nhằm lựa chọn được nhà thầu phù hợp đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện cung ứng cấu kiện trong năm 2019. Mặt khác việc phân chia như vậy để đảm bảo gói thầu không quá lớn, không quá nhỏ phù hợp, thuận lợi cho công tác quản lý thực hiện gói thầu.

 

Sau khi có Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngày 17/1/2019 của UBND tỉnh, ngày 18/01/2019 bên mời thầu (Sở NN&PTNT tỉnh Tuyên Quang) đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên mạng đấu thầu quốc gia số 20190136211-00 đồng thời lập hồ sơ mời thầu, trình thẩm định, phê duyệt đúng quy định trước khi ban hành hồ sơ mời thầu (ngày phê duyệt HSMT 24/1/2019). Ngày 22/1/2019, Sở NN&PTNT tỉnh Tuyên Quang đã cho đăng tải thông báo mời thầu (cả 2 gói thầu đăng cùng ngày) trên trang Báo Đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư số báo 16 ngày 23/01/2019 (mã thông tin trên mạng đấu thầu quốc gia 07-19841728). Trong đó, đã nêu đầy đủ các thông tin: Tên dự án, nguồn vốn, hình thức, phương thức đấu thầu, thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời thầu… Sau khi thông tin được đăng tải đã có 8 nhà thầu mua hồ sơ mời thầu, trong đó có 3 nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu (2 gói thầu) đó là: Công ty Cổ phần đường bộ 232; Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Thành Hưng và Công ty TNHH Phúc Thành An. 

Đối với hồ sơ mời thầu chủ đầu tư đã căn cứ tiêu chuẩn quy định trong mẫu HSMT kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đưa ra các yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm và các tiêu chuẩn đánh giá phù hợp với quy mô, tính chất của gói thầu. 

 Kết thúc thời điểm nhận hồ sơ bên mời thầu đã thực hiện đóng thầu, mở thầu theo đúng quy định. Khi mở Hồ sơ đề xuất kỹ thuật của 3 nhà thầu nộp hồ sơ, Tổ chuyên gia đấu thầu đã tiến hành đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật của 3 nhà thầu này. Kết quả chấm thầu cho thấy, trong 3 nhà thầu chỉ có nhà thầu là Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Hồ sơ mời thầu và có giá dự thầu thấp hơn giá gói thầu được duyệt nên đã trúng thầu. Qua xem xét hồ sơ mời thầu thấy rằng bên mời thầu đã lập và phê duyệt đảm bảo theo đúng quy định của Luật đấu thầu và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành. Hồ sơ dự thầu của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng các thông tin nhà thầu đưa ra đều có tài liệu chứng minh và được công chứng chứng thực theo quy định.

Còn đối với thông tin cho rằng nhà thầu có giá trúng thầu có mức giảm giá ít so với giá gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giá trị trúng thầu cả 2 gói trên 193,1 tỷ đồng) theo chủ đầu tư là do: Các thông tin đấu thầu đều được bên mời thầu đăng tải công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia có thông tin giá gói thầu là công khai, các nhà thầu tham dự thầu đều biết từ đó nhà thầu có quyền tính toán đưa ra phương án giá tham gia dự thầu phù hợp với điều kiện, khả năng và mục tiêu lợi nhuận của họ. Đây là gói thầu cung cấp hàng hoá mà giá gói thầu được lập, thẩm định, phê duyệt trên cơ sở báo giá hàng hoá và công bố giá thấp nhất trên thị trường.

Cũng theo bà Hương cho biết: Hai nhà thầu còn lại không trúng thầu do không đáp ứng được năng lực và kinh nghiệm. Cụ thể, nhà thầu là Công ty TNHH Phúc Thành An: Chưa có hợp đồng thực hiện sản xuất hoặc cung ứng các sản phẩm hàng hóa tương tự theo yêu cầu của gói thầu mà chủ đầu tư đưa ra; chưa chỉ ra được vị trí, khu vực xây dựng nhà xưởng, khu tập kết vật liệu, máy móc, thiết bị phù hợp để đảm bảo cung cấp cấu kiện theo đúng biểu tiến độ cũng như thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế. Trường hợp mua để cung cấp lại, nhà thầu chưa đưa ra được hợp đồng nguyên tắc đảm bảo, nếu trúng thầu đơn vị sản xuất kênh thành mỏng sẽ cung cấp cho nhà thầu để thực hiện hợp đồng.
 
Đối với nhà thầu là Công ty Cổ phần đường bộ 232: Báo cáo tài chính từ năm 2015 -2017 đã được kiểm toán, giá trị tài sản ròng dương, tuy nhiên nhà thầu còn thiếu một số tài liệu chứng minh: Biên bản kiểm tra quyết toán thuế, văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế… Bên cạnh đó, doanh thu bình quân từ năm 2015 – 2017 của nhà thầu không đạt yêu cầu tối thiểu trong hồ sơ mời thầu là 143,3 tỷ đồng; kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự của nhà thầu không đạt yêu cầu theo hồ sơ mời thầu, không có sự tương tự về chủng loại, tính chất gói thầu đang xét…

 
Bốn ảnh trên: Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng đang sản xuất cấu kiện kênh mương bằng bê tông đúc sẵn để cung cấp cho các địa phương. 

Ông Nguyễn Công Hàm, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Tuyên Quang cho biết: Trước tiên phải khẳng định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu “Mua sắm cấu kiện kênh bê tông thành mỏng mặt cắt Parabol cốt sợi thép phân tán mác 500 để thực hiện kế hoạch kiên cố hoá kênh mương của tỉnh Tuyên Quang năm 2019” đã thực hiện lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Sở NN&PTNT tỉnh Tuyên Quang đã triển khai thực hiện đầy đủ các bước, các hồ sơ, thủ tục đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Luật đấu thầu; các thông tin về đấu thầu được đăng tải công khai minh bạch trên mạng đấu thầu quốc gia: Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đảm bảo phù hợp với gói thầu và đúng quy định tại Điều 8, Luật Đấu thầu về đăng tải thông tin…Cũng theo ông Hàm, đến thời điểm này, Sở NN&PTNT tỉnh Tuyên Quang không nhận được bất cứ phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp nào liên quan đến 2 gói thầu trên.
 
Ngoài ra, để làm rõ năng lực của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng – Đơn vị trúng gói thầu trên, chúng tôi đã làm việc Cục thuế tỉnh Tuyên Quang, ông Hà Phúc Huấn, Phó Trưởng phòng Kê khai và Kế toán thuế (Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang) cho biết: Doanh thu theo số liệu trên báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng, doanh thu năm 2018, của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng đạt trên 287 tỷ đồng, nộp thuế trên 8,8 tỷ đồng. Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng luôn chấp hành đầy đủ chính sách pháp luật về thuế. Hết năm 2018, Công ty không nợ thuế.
 
Còn liên quan đến quyền lợi của người lao động, chúng tôi tiếp tục làm việc với Bảo hiểm xã hội thành phố Tuyên Quang và được xác nhận, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng hiện có trên 200 cán bộ, công nhân viên; trong đó, 103 người được ký hợp đồng lao động dài hạn và hàng trăm lao động thực hiện công việc giao khoán. Công ty cũng luôn đóng nộp bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
 
Cũng qua quá trình tìm hiểu chúng tôi được biết, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng được thành lập từ năm 1993 mà tiền thân là Xí nghiệp tư nhân xây dựng Thành Hưng (Chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH từ năm 2002), hiện vốn điều lệ 450 tỷ đồng, năm 2015, Công ty là một trong nhiều đơn vị trên toàn quốc được Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) chuyển giao công nghệ sản xuất mương Parabol thành mỏng, chất lượng cao cốt sợi thép phân tán mác 500, sau khi được chuyển giao Công ty đã đầu tư 118 tỷ đồng bằng vốn tự có và vốn vay Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tuyên Quang để đầu tư gần 15.000 m2 nhà xưởng với hàng chục cầu trục, cổng trục, sàn rung và trên 20 xe ô tô gắn cẩu, xe ô tô tải thùng, tải ben chuyên phục vụ vận chuyển cấu kiện mương Parabol đáp ứng tốt tiến độ mà các chủ đầu tư đề ra, với việc năm 2018 hoàn thành vượt tiến độ gói thầu 105 ngày tương đương vượt tiến độ 36,8%…. Như vậy có thể nói Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng là đơn vị đáp ứng tốt các yêu cầu về năng lực đối với gói thầu đồng thời đang tạo được nhiều công ăn việc làm cho nhân dân địa phương nơi đặt nhà máy sản xuất và là đơn vị có mức đóng góp cao cho thu ngân sách của tỉnh Tuyên Quang. 
 
Do đó, thông tin cho rằng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Tuyên Quang đã thiếu công khai, minh bạch trong tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu là không chuẩn xác..

Nguồn: vanhien.vn

Tin cùng chuyên mục