,

Trong ngành

Tuyên Quang: Bãi bỏ 79 thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp

Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, năm 2019, tỉnh Tuyên Quang đã bãi bỏ 79 thủ tục hành chính.


Đơn giản hóa thủ tục hành chính là điều kiện thuận lợi
để các tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp Tuyên Quang.

Các thủ tục hành chính được bãi bỏ chủ yếu liên quan đến lĩnh vực bảo vệ thực vật, thủy sản, thú y, bảo hiểm, lâm nghiệp, quản lý chất lượng nông lâm sản. Việc bãi bỏ bớt những thủ tục hành chính không cần thiết giúp cơ chế hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư trong nông nghiệp được thông thoáng.

Cùng với đó, Sở NN-PTNT tỉnh Tuyên Quang cũng đã trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung 18 thủ tục hành chính, thay thế 2 thủ tục hành chính; đề xuất phương án kiến nghị đơn giản hóa 1 thủ tục hành chính huộc lĩnh vực thú y.

nongnghiep.vn

Tin cùng chuyên mục