,

Trong ngành

Triển khai các nhiệm vụ của Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2030

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) giao Tổng cục Thủy sản là đơn vị đầu mối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT, các Bộ, ngành, địa phương có liên quan để triển khai các nhiệm vụ của Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2030.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT vừa ban hành Quyết định số 460/QĐ-BNN-TCTS về Kế hoạch hành động của Bộ NN&PTNT thực hiện “Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2030”.

Bộ NN&PTNT triển khai các nhiệm vụ thực hiện Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2030 (Ảnh minh họa: B.T)

Theo Kế hoạch hành động, về xây dựng cơ chế chính sách, tiêu chí thực hiện Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2030, Bộ NN&PTNT triển khai thực hiện nhiệm vụ về xây dựng, ban hành Bộ tiêu chí xác định vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, vùng sản xuất giống thủy sản tập trung được ngân sách trung ương, địa phương ưu tiên đầu tư. Theo đó, sản phẩm là Quyết định của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành bộ tiêu chí vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, vùng sản xuất giống thủy sản tập trung được ngân sách trung ương, địa phương ưu tiên đầu tư phù hợp với tình hình phát triển trong từng thời kỳ, từng giai đoạn.

Về nhiệm vụ xây dựng, ban hành Bộ tiêu chí xác định các dự án phát triển nuôi trồng thủy sản ưu tiên thực hiện. Sản phẩm cần có được là Quyết định của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành bộ tiêu chí xác định các dự án phát triển nuôi trồng thủy sản ưu tiên thực hiện giai đoạn 2022-2030. Thời gian thực hiện các nhiệm vụ trên trong năm 2023.

Về thực hiện nhiệm vụ nâng cao năng lực sản xuất giống thủy sản và phát triển giống thủy sản theo nhóm loài, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị sản phẩm cần có được là các hội nghị, hội thảo, tập huấn nâng cao năng lực được tổ chức; văn bản hướng dẫn được ban hành. Đồng thời, xây dựng, trình phê duyệt, hướng dẫn thực hiện các đề tài, dự án về gia hóa, chọn tạo giống đối với đối tượng nuôi chủ lực, về công nghệ sản xuất giống nhân tạo đối với một số loài thủy sản chưa chủ động sản xuất giống nhân tạo.

Bên cạnh đó, để kiểm soát dịch bệnh đối với giống thủy sản trước khi vận chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh và từ nguồn nhập khẩu, đảm bảo không mang mầm bệnh nguy hiểm theo quy định, Bộ trưởng yêu cầu 100% giống thủy sản được kiểm dịch khi lưu thông ra khỏi địa bàn, ngăn ngừa phát tán và lây lan dịch bệnh thủy sản. Kiểm soát nguy cơ xâm nhiễm một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản từ nước ngoài vào Việt Nam. 

Về phát triển nuôi trồng thủy sản, triển khai các nhiệm vụ về ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nuôi theo các nhóm loài ưu tiên, đa dạng loài nuôi, sản phẩm nuôi, khuyến khích nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn chứng nhận và kiểm soát điều kiện cơ sở nuôi theo quy định. Sản phẩm cần có được là xây dựng, trình phê duyệt và triển khai các dự án phát triển nuôi các đối tượng chủ lực, loài thủy sản có giá trị kinh tế cao, sản lượng lớn như: cá rô phi, cá biển, cá nước lạnh,… Đồng thời, phát triển các vùng nuôi thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm, nuôi có chứng nhận; nuôi có quy mô hàng hóa, gắn với tiêu thụ. Thời gian thực hiện các nhiệm vụ trên từ 2023-2030.

Để triển khai Kế hoạch hành động, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT giao Tổng cục Thủy sản là đơn vị đầu mối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT, các Bộ, ngành, địa phương có liên quan để triển khai các nhiệm vụ của Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2030./.

Nguồn: dangcongsan.vn

Tin cùng chuyên mục