,

Trong ngành

TIN HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG

Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông tổ chức Hội nghị sơ kết công tác khuyến nông quý I, triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. Dự Hội nghị có ...

Tập trung cung ứng cấu kiện kênh mương

Năm 2019, các địa phương đăng ký lắp đặt 275 km kênh mương. Đây là năm có kế hoạch kiên cố kênh mương lớn nhất từ trước đến nay. Trong đó, huyện Sơn ...