,

Lâm nghiệp

Bảo vệ, chăm sóc rừng mới trồng

Tục ngữ có câu “Công cấy là công bỏ, công làm cỏ là công ăn”. Vì vậy ngoài trồng rừng đúng kỹ thuật, khung thời vụ thì việc chăm sóc đúng kỹ thuật, phòng trừ sâu bệnh, gẫy đổ mới có thu hoạch.

Trải nghiệm rừng Tân Trào

Đến khu du lịch Tân Trào (Sơn Dương) ngoài những câu chuyện lịch sử hào hùng gắn với những năm kháng chiến của dân tộc thì trải nghiệm rừng là hoạt ...

Nâng cao giá trị kinh tế từ rừng FSC

Tuyên Quang là tỉnh có diện tích rừng lớn. Với việc phát triển lâm nghiệp hiệu quả, đặc biệt là cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn ...