,

Trong ngành

Tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, đổi mới mô hình tăng trưởng

Ngày 13-1, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố trong cả nước tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Dự tại điểm cầu Tuyên Quang có đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.

Năm 2022, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đạt và vượt hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, khẳng định vai trò trụ đỡ, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, tạo việc làm, sinh kế cho người dân. Nông nghiệp nước ta đang từng bước chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng và thu nhập cho nông dân. Trong năm 2022, tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành là 3,36%; tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt trên 53 tỷ USD, tăng 9,3%, trong đó thặng dư thương mại là 8,5 tỷ USD, tăng 30% so với năm 2021; trên 73% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và 255 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 42%, chất lượng rừng được nâng cao.

Nông nghiệp Tuyên Quang cũng đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch. Giá trị sản xuất toàn ngành tăng 4,37% so với năm 2021, tổng sản lượng lương thực ước đạt trên 34 vạn tấn, vượt 1,2% kế hoạch, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực; giá trị sản xuất một số cây trồng, vật nuôi chủ lực tiếp tục được nâng cao, góp phần đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh, nâng cao thu nhập và đời sống của nông dân. Toàn tỉnh có 62 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 8 xã so với năm 2021.

Năm 2023, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP ngành khoảng 3%, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 54 tỷ USD, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 78%, 270 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ số xã đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm chiếm 80%, tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch hợp quy chuẩn đạt 57%,  tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức trên 42%...

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương, ghi nhận nỗ lực của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thủ tướng Chính phủ tin tưởng, ngành nông nghiệp sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, có các giải pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp với diễn biến tình tình, tạo ra những bứt phá củng cố hơn nữa trụ đỡ của nền kinh tế, xây dựng nông thôn trở thành miền quê đáng sống là nơi đi về của người dân Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, năm 2023 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần thực hiện hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp tại Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 16-6-2022 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản.

Đồng thời thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hóa đi vào chiều sâu, bền vững; đẩy nhanh tiến độ giải ngân và nâng cao hiệu quả đầu tư công, tạo động lực tăng trưởng ngành năm 2023. Cùng với đó, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thông qua tháo gỡ các rào cản, nút thắt cơ chế, chính sách, gắn với chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn; phát triển thị trường lao động trong khu vực nông nghiệp, nông thôn bền vững...

Nguồn: Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục