,

Trong ngành

Nông nghiệp Tuyên Quang 01 năm vượt khó

Từ các cơ chế, chính sách của tỉnh phù hợp, cùng những giải pháp bám sát thị trường, điều chỉnh sản xuất, kết nối tiêu thụ sản phẩm, năm 2022 ngành Nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang đã duy trì được đà tăng trưởng khá, theo đó, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 10.317 tỷ đồng tăng 4,37% so với năm 2021; tổng sản lượng lương thực đạt trên 34 vạn tấn, vượt 1,2% kế hoạch; duy trì độ che phủ của rừng trên 65 %...

 

Một số kết quả đạt được


 

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra mô hình trồng Na tại xã Lực Hành (Yên Sơn)

Đối với lĩnh vực trồng trọt, đã tuyên truyền, vận động nhân dân mở rộng sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn VietGAP, hữu cơ… với tổng diện tích 3.200 ha (tăng 1.500 ha so với năm 2021 với các loại cây chè, cam, bưởi, lúa, rau, lạc, táo, ổi...) trong đó có 150 ha hữu cơ, 2.119 ha VietGAP, Global GAP, 923 ha nông nghiệp bền vững. Triển khai thực hiện Dự án “Cấp và quản lý mã số vùng trồng các sản phẩm hàng hóa nông sản tỉnh Tuyên Quang bằng hệ thống/tiêu chuẩn OTAS phục vụ nội tiêu và xuất khẩu giai đoạn 2021-2025”; cấp 09 mã số vùng trồng, 03 mã số cơ sở đóng gói.

Đối với lĩnh vực chăn nuôi và thủy sản, tiếp tục phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại theo hướng liên kết, vận động và hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP), toàn tỉnh hiện có 100 trang trại (01 trang trại đạt chuẩn quốc tế GlobalGAP, 02 trang trại được chứng nhận ứng dụng công nghệ cao; 06 trang trại được chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi quy mô lớn; 26 cơ sở chăn nuôi, nuôi thủy sản được chứng nhận VietGAHP, An toàn dịch bệnh); 70 hợp tác xã chăn nuôi, thủy sản hoạt động với hình thức liên kết; 31 sản phẩm chăn nuôi, thủy sản được chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên; 03 nhãn hiệu tập thể được duy trì (trâu, vịt Minh Hương, gà Tân Tạo).

Diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh trên 3.000 ha, số lồng nuôi thủy sản 2.225 lồng, trong đó có 1.130 lồng cá đặc sản; sản lượng thủy sản đạt 10.663 tấn, trong đó cá đặc sản 1.480 tấn. Đã có 04 sản phẩm chế biến sâu (ruốc cá, chả cá, cá nướng, cá kho), có 06 tổ chức nuôi trồng thủy sản được chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP, tổng thể tích lồng nuôi được chứng nhận 50.148m3, tổng sản lượng hàng năm đạt 1.100 tấn.

Đối với lĩnh vực lâm nghiệp, triển khai hỗ trợ gần 3 triệu cây giống lâm nghiệp chất lượng cao; trồng mới trên 11.590 ha rừng. Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng trên 01 triệu m3; hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh toàn tỉnh trồng được trên 1 triệu 700 nghìn cây, tương đương diện tích trên 1.265 ha; cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế  FSC đạt 10.200 ha. Duy trì độ che phủ của rừng trên 65 %...


Hướng dẫn bà con nông dân sử dụng máy bay không người lái để phun thuốc bảo vệ thực vật

Đối với hoạt động khoa học công nghệ, tổ chức liên kết sản xuất, đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, thực hiện các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Trung tâm Khuyến nông đã kết nối với 06 doanh nghiệp, hợp tác xã ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm nông sản đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm được hơn 10.500 tấn (trong đó 6.100 tấn dưa chuột, 64 tấn sợi gai xanh, 4.000 tấn ngô sinh khối, 350 tấn bí đỏ...). Triển khai thực hiện Dự án "Xây dựng mô hình nuôi ong mật gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm tại xã Thái Bình huyện Yên Sơn", quy mô 400 đàn ong/8 hộ tham gia. Phối hợp triển khai mô hình trồng cây gai xanh AP1, quy mô 109 ha; ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ để phát triển đàn bò thịt chất lượng cao trên địa bàn huyện Yên Sơn và Sơn Dương. Xây dựng 03 mô hình ứng dụng công nghệ cao sản xuất rau trong nhà màng quy mô 904 m2.

Phối hợp với các ngành đẩy mạnh thông tin, tuyền truyền, kết nối đưa 124 sản phẩm lên sàn giao dịch thương mại điện tử; xây dựng được 28 chuỗi liên kết sản phẩm an toàn. Hiện nay toàn tỉnh có 107 sản phẩm đã được bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ; có trên 200 sản phẩm được dán tem truy xuất nguồn gốc; 03 sản phẩm có chỉ dẫn địa lý (Cam sành Hàm Yên, Bưởi Soi Hà, Chè Shan tuyết Na Hang); chương trình mỗi xã một sản phẩm tiếp tục triển khai có hiệu quả, đến nay, toàn tỉnh có 191 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên.

Bên cạnh đó, hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được đầu tư, củng cố với 17 cụm công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, lắp đặt trên 100 km kênh mương nội đồng bằng cấu kiện bê tông thành mỏng đúc sẵn. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được toàn ngành quan tâm chỉ đạo quyết liệt, toàn tỉnh có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu, bình quân mỗi xã đạt 15,8 tiêu chí/xã.

Những nhiệm vụ phía trước

Với mục tiêu: “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa và xây dựng nông thôn mới”, năm 2023, ngành nông nghiệp Tuyên Quang tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng kho dữ liệu dùng chung ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, Dự án “Điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu nông nghiệp (WebGIS) phục vụ quản lý ngành và phát triển chuyển đổi số trong nông nghiệp đến năm 2030 tỉnh Tuyên Quang”. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung; tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm trồng trọt chủ lực của tỉnh. Hình thành các vùng chăn nuôi tập trung đối với các sản phẩm chăn nuôi chủ lực; tập trung cải tạo giống, nâng cao năng suất, chất lượng đàn vật nuôi; phát triển giống vật nuôi chất lượng cao; phát huy lợi thế, thu hút các tổ chức, cá nhân phát triển nuôi trồng thủy sản, nhất là phát triển cá đặc sản bằng lồng trên sông, hồ; mở rộng mô hình nuôi cá tại ao hồ nhỏ theo tiêu chuẩn VietGAP gắn với củng cố tổ chức sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại quảng bá sản phẩm thủy sản đạt chất lượng…

Phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 10.793,7 tỷ đồng, sản lượng lương thực đạt trên 34 vạn tấn; diện tích chuyên nuôi thả cá  3.097 ha, sản lượng 11.875 tấn; trồng mới 10.000 ha rừng, sản lượng khai thác gỗ rừng trồng 1.120.000 m3, khai thác tre nứa nguyên liệu 30.000 tấn; làm tốt công tác bảo vệ rừng, duy trì độ che phủ của rừng trên 65%...

Vũ Ngọc Tuyên - TTKN

Tin cùng chuyên mục