,

Trong ngành

Chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025

Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc sản theo chuỗi liên kết đảm bảo chất lượng giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Tin cùng chuyên mục