,

Trong ngành

Ban quản lý rừng phòng hộ na hang thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về lâm nghiệp năm 2019

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019, từ ngày 17 đến ngày 30/5/2019, Ban Quản lý rừng phòng hộ Na Hang phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Na Hang, UBND các xã Năng Khả, Sinh Long và thị trấn Na Hang tổ chức 03 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến về Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2019 cho 250 lượt người dân trong khu vực và các hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng trên địa bàn huyện.

Tại các Hội nghị, Ban Quản lý rừng phòng hộ Na Hang đã truyền đạt, phổ biến và trao đổi trực tiếp với người dân qua hình thức “Nghe, Hiểu” về một số nội dung chính được quy định trong Luật Lâm nghiệp năm 2017; những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; các biện pháp, phương án trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Trong quá trình phần thảo luận, người dân sôi nổi nêu ý kiến về các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, nhiều ý kiến đề xuất, tham gia đóng góp giúp cho công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn được tốt hơn.

Qua công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Lâm nghiệp và các văn bản có liên quan đến công tác bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng đã nâng cao nhận thức của nhân dân sống gần rừng, ven rừng trên địa bàn được giao  quản lý về tầm quan trọng của rừng, giúp người dân nắm chắc, hiểu rõ pháp luật và các quy định của Nhà nước, từ đó ngăn chặn, hạn chế các hành vi xâm hại đến rừng và lấn chiếm đất đất lâm nghiệp, đặc biệt là các quy định liên quan đến diện tích đất rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng phòng hộ Na Hang đang được giao quản lý.

Trần Anh Tuấn -BQL RPH Na Hang

Tin cùng chuyên mục