,

Lâm nghiệp

Ngành Lâm nghiệp đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội

Cùng với dòng chảy lịch sử và sự lớn mạnh của ngành Lâm nghiệp trong cả nước 78 năm qua, ngành Lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang đã từng bước khẳng định được vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội. Năm 2022, GRDP ngành lâm nghiệp tỉnh đạt hơn 1.750 tỷ đồng, đưa tỉnh trở thành trung tâm chế biến gỗ của khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Khuổi Bốc giữ rừng

Khuổi Bốc, xã Trung Minh là thôn duy nhất còn giữ được rừng nghiến hàng trăm năm tuổi của huyện Yên Sơn. Khu rừng này vừa là niềm tự hào, vừa là ...

23 xã có nguy cơ cháy rừng cao

Qua rà soát của Chi cục Kiểm lâm, trên địa bàn tỉnh hiện có 23 xã có nguy cơ xảy ra cháy rừng lớn (cấp độ IV), tốc độ lan tràn lửa nhanh, gồm: Hồng ...