,

Tin tức

Quy định về Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 10/2023 quy định về Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh, bao gồm 4 mục tiêu chính.

Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Theo Thông tư, Bộ chỉ tiêu Thống kê Tăng trưởng xanh là cơ sở giám sát, đánh giá thực hiện Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng Xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cả nước.

Bộ chỉ tiêu Thống kê Tăng trưởng xanh sẽ bao gồm 4 mục tiêu chính. Một là giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP. Hai là xanh hóa các ngành kinh tế, gồm: năng lượng; giao thông vận tải; nông nghiệp; thương mại - dịch vụ; công nghệ; vốn đầu tư, trái phiếu, tín dụng, tài nguyên rừng; khoáng sản và nước. Thứ 3 là xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững và bốn là xanh hóa quá trình chuyển đổi trên nguyên tắc bình đẳng, bao trùm, nâng cao năng lực chống chịu.

Bộ Chỉ tiêu này sẽ áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp, sản xuất và sử dụng thông tin thống kê về tăng trưởng xanh.

 

 

Theo VTV.VN

Tin cùng chuyên mục