,

Phòng chống Covid -19

Giới thiệu địa chỉ truy cập hướng dẫn tập luyện các bài tập thể dục thể thao tại nhà, phòng chống Covid-19 phù hợp với mọi lứa tuổi, giới tính và tình trạng sức khỏe

Ngày 10/9/2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản số 762/SVHTTDL-QLTDTT về việc giới thiệu địa chỉ cung cấp thông tin, tài liệu, các bài tập thể dục tại nhà, phòng chống Covid-19 và tài liệu hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao phù hợp với lứa tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe, đặc điểm ngành nghề trên các trang tin của Tổng cục Thể dục thể thao. Sở Nông nghiệp và PTNT xin giới thiệu tới toàn thể cán bộ công nhân viên chức và người lao động trong ngành, cùng toàn thể nhân dân được biết, chi tiết các bài tập tại các đường dẫn sau:

1. Trang tin điện tử Tổng cục Thể dục thể thao: http://www.tdtt.gov.vn

2. Trang youtube Tổng cục Thể dục thể thao:
https://youtube.com/channel/UCHP6EuX5yNnixa4cd2Zr60w

3. Trang Facebook Tổng cục Thể dục thể thao: https://www.facebook.com/tongcuctheducthethao.

4. Trang tin Thể thao cho mọi người. www.thethaochomoinguoi.com

5. Tạp chí điện tử Thể thao: https://thethaovietnamplus.vn/

6. Trang tin Tạp chí thể thao: https://tapchithethao.vn/.

7. Chuyên trang hướng dẫn tập luyện Thể dục thể thao:
http://huongdantapluyen.tdtt.gov.vn

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Tin cùng chuyên mục