,

Phòng chống Covid -19

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 31-7, Thủ tướng Chính phủ có Công điện 1063/CĐ-TTg gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục